Gasthof den Engel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Berlaar
Deelgemeente Berlaar
Straat Rameyenstraat
Locatie Rameyenstraat 8, Berlaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Berlaar (adrescontroles: 11-10-2006 - 11-10-2006).
  • Inventarisatie Berlaar (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gasthof den Engel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Gasthof den Engel

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1992.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Gestel, Neerhoeve en Hof van Rameyen

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1992.

Beschrijving

Voormalig gasthof "den Engel". Langgestrekte hoeve, schuin ingeplant ten opzichte van de rooilijn, op grotendeels omhaagd terrein, met moestuin ten zuiden.

Woonhuis van drie traveeën en aansluitend lager stal-schuurgedeelte, eveneens drie traveeën onder zadeldaken (respectievelijk mechanische en Vlaamse pannen), van 1786 (zie jaartal schouw linker zijgevel). Rechts naast de schuur bevond zich eertijds de paardenstal. Verankerde baksteenbouw van één bouwlaag op gecementeerde plint. Woning met betraliede en beluikte segmentboogvensters, arduinen dorpels. Korfboogdeur in zandstenen omlijsting met kwarthol beloop; diamantkopsluitsteen en -imposten; bekronende waterlijst met gekrulde uiteinden. Gecementeerde fries. Links zijtuitgevel in top gemarkeerd door rechthoekige en steekbogige muuropeningen met arduinen dorpels; twee blinde oculi in omlijsting van gesinterde baksteen; jaartal 1786 in dito omlijsting op schouw. Achtergevel met gelijkaardige vensters als in voorgevel; rechthoekige deur met lateiconsoles en steekbogig bovenlicht. Bewaarde balkenlaag en indeling.

Stal en schuur met rechthoekige muuropeningen onder houten latei; ten zuidwesten aangebouwd varkenshok en overdekte mestput onder lessenaarsdak (Vlaamse en mechanische pannen). Rechts zijgevel met verscheidene bouwnaden, sporen van muurvlechtingen en gedichte rechthoekige muuropeningen.

  • Zo was ... Berlaar, Antwerpen, 1974, nummer 63.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Rameyenstraat

Rameyenstraat (Berlaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.