Pastorie Sint-Jozef en Bernardusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Lispersteenweg
Locatie Lispersteenweg 273, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Jozef en Bernardusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Pastorie, naar plannen van 1870 ontworpen door E. Gife en goedgekeurd in 1873. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat, mechanische pannen).

Bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint; getoogde vensters op arduinen lekdrempels, onder natuurstenen druiplijst. Verdiepte rondboogdeur onder dito druiplijst met gestrekte uiteinden en bekronend kruis; natuurstenen hoekblokken en vernieuwd houtwerk. Eenvoudige houten kroonlijst.

  • Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Ontwerp voor het bouwen eener pastorij te Lier in het gehucht Lisp, 1870.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lispersteenweg

Lispersteenweg (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.