Kasteel Ringenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Mechelsesteenweg
Locatie Mechelsesteenweg zonder nummer, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel Ringenhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Kasteel Ringenhof: kasteel

Deze bescherming is geldig sinds 24-10-1995.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel Ringenhof: kasteeldomein

Deze bescherming is geldig sinds 24-10-1995.

Beschrijving

Laat-classicistisch kasteeltje met Palladiaanse inslag, nabij de Nete, ter plaatse van een ouder "Hof" (zie Ferraris). Ingeplant in het zuiden van een afgepaald en omgracht, doch verwaarloosd park, eertijds naar Frans model, heden overwegend in gebruik als weiland; conciërgewoning en sterk vervallen oranjerie ten noordwesten. Vanaf de steenweg toegankelijk via een gekasseide dreef met ijzeren hek.

Volgens A. Lens opgetrokken door de familie Berckmans - Van den Brande in midden 19de eeuw. Bezoek werd niet toegelaten.

Gekasseide toegang met ijzeren hek, bewaakt door vier bronzen (?) honden. Leegstaand kasteel op rechthoekige plattegrond, omgeven door vijvers. Bepleisterde en beschilderde constructie van twee bouwlagen onder plat dak. Gevels horizontaal geritmeerd door omlopende waterlijsten, een geprofileerde architraaf en kroonlijst. Overwegend rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting.

Zuidgevel van vijf traveeën, gemarkeerd door een bordes en een gevelhoge centrale portiek van drie traveeën, met kolossale Dorische zuilen; op de bovenverdieping rondboogvensters in geprofileerde omlijsting met ijzeren balkonleuning op gegroefde consooltjes; vensters der zijtravee onder driehoekig fronton.

Noordgevel (parkzijde) geritmeerd door gevelhoge vlakke pilasters. Centraal licht deurrisaliet met rechthoekige deur in geprofileerde omlijsting tussen pilasters. Hogerop drieledig deurvenster met balkon en bekronend driehoekig fronton.

Oostelijke en westelijke zijgevels van drie traveeën met mezzaninoverdieping. Oranjerie met deels bewaarde bakstenen omheiningsmuur: merkwaardig kwartcirkelvormig bakstenen gebouw onder zadeldak (bitumen). Aan zuidzijde: Ionische zuilen van arduin en beglazing met grote ijzeren roedeverdeling.

Conciërgewoning: mogelijk aangepast diephuis van drie traveeën met classicistische kenmerken, onder kunstleien zadeldak. Gecementeerde zuidgevel van drie traveeën onder driehoekig fronton met halfronde oculus. Overigens hoge rechthoekige muuropeningen in verdiepte gevelvlakken.

Verder in het park: bakstenen dienstgebouwen zonder noemenswaardigheden.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelsesteenweg

Mechelsesteenweg (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.