Architectenwoning Jacques De Weerdt

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Weidestraat
Locatie Weidestraat 69, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Architectenwoning Jacques De Weerdt

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bouwmeesterswoning van Jacques De Weerdt, waarvoor bouwaanvraag van 30 juli 1897, precies één dag na de aanvraag voor een gelijkaardige woning Arthur Sterckstraat nummer 10.

Enkelhuistype, combinatie van lijst- en trapgevel in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag. Drie traveeën en twee bouwlagen op sokkelvormende kelderverdieping met breuksteen, hogerop parement van grijze baksteen en natuursteen; centraal balkon met gebombeerde ijzeren leuning; getrapte dakkapel tussen leuke houten kroonlijstjes en tegelpanelen van het fries.

  • Gemeente-archief Berchem, 0.1/5, dossier 7, 30 juli 1897.
  • VANHOVE B., De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede, Licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 1978, p. 85.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Weidestraat

Weidestraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.