erfgoedobject

Herenhuis Hof De Oude Eik

bouwkundig element
ID: 11396   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11396

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Hof De Oude Eik", recente benaming naar een in 1957 gevelde eik, van 7.20 meter omtrek. Tot drie woningen verbouwd laat-classicistisch herenhuis, vermoedelijk opgetrokken circa 1810 op gronden van de Conynenberghoeve. Domein van circa 11 hectare oorspronkelijk met beukendreven (vernield in 1911) en ijskelders; verkaveld in het tweede kwart van de 20ste eeuw en woonhuis aangepast tot meergezinswoning, deels met commerciële functie.

Bepleisterd en deels gecementeerd (nummer 56) bakstenen gebouw onder licht hellende schilddaken (nok parallel aan de straat, leien). Zuidgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen, horizontaal belijnd door puilijst, geprofileerde architraaf en gekorniste kroonlijst. Drie middentraveeën geritmeerd door kolossale pilasters met voluutkapiteel; mezzanino met middentravee onder driehoekig fronton en geritmeerd door verdiepte pilasters. Eenvoudige rechthoekige vensters, drieledig met arduinen tussenstijlen in de zijtravee. Nieuwe rechthoekige deuren.

  • MORETUS PLANTIN DE BOUCHOUT R., Demeures Familiales, Antwerpen, 1950, p. 260.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1992


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Herenhuis Hof De Oude Eik [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11396 (Geraadpleegd op 15-10-2019)