Landhuis Kasteel Broydenborg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Hoboken
Straat Broydenborglaan
Locatie Broydenborglaan 2, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Landhuis Kasteel Broydenborg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Sinds 1951 Gezondheidscentrum; gelegen in de as van Meerlenhoflaan-Eikenlei (zie 17de-eeuwse toegangsdreef), omgeven door tuin; rest van het park ten westen, van het kasteel gescheiden door de Rode Kruislaan. Oorspronkelijk speelhof gebouwd in 1540 door Balthasar van Wissenborch; in 1574 beschreven als "...een schoon steenen huys van plaisantie met eenen hoogen tooren...". Diverse aristocratische eigenaars tot het goed in 1830 in het bezit kwam van bankier Jozef Verbist die enkele oudere bijgebouwen liet slopen en een nieuw laat-classicistisch kasteel (huidige zuidvleugel) bouwde schuin achter het oude hof. A.E. van der Beken-Pasteel, eigenaar van 1871 tot 1929, breidde het kasteel uit met de hogere noordvleugel.

In 1928 werd het kasteelpark openbaar, de rest van het domein en het kasteel werden door Hoboken gekocht in 1929, een deel van de gronden werd onmiddellijk verkaveld (zie bebouwing in de onmiddellijke omgeving, onder meer nummer 4 gesigneerd F. Deroeck). Het bouwvallige oudere kasteel werd gesloopt, terwijl in het 19de-eeuwse gebouw een Nijverheidsschool kwam.

Laat-classicistische noordvleugel van twee bouwlagen onder leien schilddak (nok parallel aan de straat), van circa 1830. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met gelede architraaf en blind fries, geblokte hoeklisenen; rechthoekige vensters op lekdrempels boven paneeltjes.

Oostelijke voorgevel met markante, sterk verdiepte middenpartij waarvoor Korinthische zuilen; smeedijzeren balkonleuning op bovenverdieping.

Ten noorden aansluitende vleugel van drie bouwlagen onder mansardedak (nok loodrecht op de straat), opgetrokken circa 1871.

Baksteenbouw met verspringende noordgevel, gecementeerde banden, kordons en steigergaten. Rechthoekige vensters en vernieuwde deur. gedeeltelijk bepleisterde oostgevel met doorlopende kroonlijst als voortzetting van de oudere zuidvleugel.

  • ARREN P., Van kasteel naar kasteel, deel III, Kapellen, 1989, 105-109.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoboken

Hoboken (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.