Zes houten dorpswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Merksem
Straat Bredabaan
Locatie Bredabaan 75-85, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Houten dorpswoning
gelegen te Bredabaan 75 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1984.

omvat de bescherming als monument Houten dorpswoning
gelegen te Bredabaan 77 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1984.

omvat de bescherming als monument Houten dorpswoning
gelegen te Bredabaan 79 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1984.

omvat de bescherming als monument Houten dorpswoning
gelegen te Bredabaan 81 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1984.

omvat de bescherming als monument Houten dorpswoning
gelegen te Bredabaan 83 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1984.

omvat de bescherming als monument Houten dorpswoning
gelegen te Bredabaan 85 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1984.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds elf, heden nog zes, enkelhuisjes van vóór 1907, gelegen aan "de IJskelder" in de industriezone aan het Albertkanaal, omwille van de militaire servituut in de nabijheid van de Antwerpse vestingen opgetrokken in hout.

Telkens twee (nummer 81 drie) traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nokken parallel aan of loodrecht op (nummers 75 en 81) de straat). Beschilderde houten lijstgeveltjes op arduinen plint, geritmeerd door sierlijke puntgevels (nummers 75 en 81). Horizontaal accent door de doorlopende puilijst en de kordonvormende lekdrempels, paneelwerk op de borstweringen. Rechthoekige muuropeningen.

  • VAN SOOM L., Merksem in 1000 zichten en gezichten, Merksem, 1989, p. 261, 266.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Bredabaan

Bredabaan (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.