erfgoedobject

Hof van Roosendael

bouwkundig element
ID
11520
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11520

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Hof van Roosendael", gelegen in de bocht van de straat tegenover het sportcentrum "De Rode Loop" en omgeven door aanplantingen, park met speeltuigen en sportvelden; enig overblijfsel van een eigendom dat aanvankelijk zou bestaan hebben uit een "stede met huis" zogenaamd "Kyckuyt" en een in de 16de eeuw verdwenen speelhuis zogenaamd "De Helle" met omliggende gronden die het laatste toponiem behielden tot begin 20ste eeuw.

Genoemd naar de Antwerpse grootaalmoezenier Th. van Roosendael die het goed zogenaamd "De Kijckuit" in 1691 zou verkregen hebben. Dit hof, reeds vermeld in het vierde kwart van de 15de eeuw, werd in 1585 bij het beleg van Antwerpen volledig verwoest en begin 17de eeuw (1609 ?) heropgebouwd als huis van plaisantie. Na de familie van Roosendael (vierde kwart van de 17de eeuw tot eerste helft van de 18de eeuw) in het bezit van verschillende families tot het in 1924 aangekocht werd door de gemeente Merksem. Gerestaureerd in 1933-1934 (Jaak Van der Gucht) en in het derde kwart van de 20ste eeuw; achtereenvolgens ingericht als Muziekacademie en tekenschool, heden "Documentatiecentrum van de Kring voor Heemkunde". Omgracht en ommuurd gebouw in traditionele bak- en zandsteenstijl met jaarankers "1632". Hoofdgebouw verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bakstenen omheiningsmuur met ronde hoektorentjes onder leien spits, steigergaten (noordoost- en zuidoosthoek); op de zuidwestelijke hoek volledig met klimop begroeide onderbouw bewaard.

Bakstenen boogbrug en sterk gerestaureerd poortgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder een gebogen overkragend schilddak op houten klossen, middentravee verhoogd met trapgevel (5 trappen + overhoeks topstuk). Zandstenen hoekstenen, negblokken en steigergaten; muurankers. Kruis- en kloosterkozijnen, rechthoekige luiken in top in drielicht geplaatst, wigvormige ontlasting. Korfboogpoort in geprofileerde natuurstenen omlijsting geflankeerd door pilasters met voluutkapiteel onder klassiek hoofdgestel met driehoekig fronton waarin het wapenschild van Roosendael-Courtois (17de eeuw). Nagenoeg identieke achtergevel met brede korfboogpoort waarboven rondboognis met beeld; latere bijgebouwen ten noorden; aan noordzijde van de binnenplaats vier -elders gerecupereerde- gotische zuilen met loofwerkkapitelen.

  • ARREN P., Van kasteel naar kasteel, deel III, Kapellen, 1989, p. 145-149.

Bron: KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. & HIMLER A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nd, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hof van Roosendael [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11520 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.