Hof van Roosendael

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Merksem
Straat Terlindenhofstraat
Locatie Terlindenhofstraat 265, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hof van Roosendael

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Landhuis Hof van Roosendael

Deze bescherming is geldig sinds 31-07-1936.

Beschrijving

"Hof van Roosendael", gelegen in de bocht van de straat tegenover het sportcentrum "De Rode Loop" en omgeven door aanplantingen, park met speeltuigen en sportvelden; enig overblijfsel van een eigendom dat aanvankelijk zou bestaan hebben uit een "stede met huis" zogenaamd "Kyckuyt" en een in de 16de eeuw verdwenen speelhuis zogenaamd "De Helle" met omliggende gronden die het laatste toponiem behielden tot begin 20ste eeuw.

Genoemd naar de Antwerpse grootaalmoezenier Th. van Roosendael die het goed zogenaamd "De Kijckuit" in 1691 zou verkregen hebben. Dit hof, reeds vermeld in het vierde kwart van de 15de eeuw, werd in 1585 bij het beleg van Antwerpen volledig verwoest en begin 17de eeuw (1609 ?) heropgebouwd als huis van plaisantie. Na de familie van Roosendael (vierde kwart van de 17de eeuw tot eerste helft van de 18de eeuw) in het bezit van verschillende families tot het in 1924 aangekocht werd door de gemeente Merksem. Gerestaureerd in 1933-1934 (Jaak Van der Gucht) en in het derde kwart van de 20ste eeuw; achtereenvolgens ingericht als Muziekacademie en tekenschool, heden "Documentatiecentrum van de Kring voor Heemkunde". Omgracht en ommuurd gebouw in traditionele bak- en zandsteenstijl met jaarankers "1632". Hoofdgebouw verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bakstenen omheiningsmuur met ronde hoektorentjes onder leien spits, steigergaten (noordoost- en zuidoosthoek); op de zuidwestelijke hoek volledig met klimop begroeide onderbouw bewaard.

Bakstenen boogbrug en sterk gerestaureerd poortgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder een gebogen overkragend schilddak op houten klossen, middentravee verhoogd met trapgevel (5 trappen + overhoeks topstuk). Zandstenen hoekstenen, negblokken en steigergaten; muurankers. Kruis- en kloosterkozijnen, rechthoekige luiken in top in drielicht geplaatst, wigvormige ontlasting. Korfboogpoort in geprofileerde natuurstenen omlijsting geflankeerd door pilasters met voluutkapiteel onder klassiek hoofdgestel met driehoekig fronton waarin het wapenschild van Roosendael-Courtois (17de eeuw). Nagenoeg identieke achtergevel met brede korfboogpoort waarboven rondboognis met beeld; latere bijgebouwen ten noorden; aan noordzijde van de binnenplaats vier -elders gerecupereerde- gotische zuilen met loofwerkkapitelen.

  • ARREN P., Van kasteel naar kasteel, deel III, Kapellen, 1989, p. 145-149.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Terlindenhofstraat

Terlindenhofstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.