erfgoedobject

Villa ontworpen door R. Van Steenbergen

bouwkundig element
ID: 11792   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11792

Juridische gevolgen

Beschrijving

Villa van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadel- (nok loodrecht op de straat) en plat dak, circa 1935, naar ontwerp van architect R. Van Steenbergen senior.

Witgeschilderde baksteenbouw samengesteld uit een volume met gebroken puntgevel met cottage-allures en een rechthoekig volume met lijstgevel in nieuwe zakelijkheid; rechthoekige muuropeningen met horizontale vensterroeden; bovenverdieping puntgevel met gekoppelde rondboogvensters.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa ontworpen door R. Van Steenbergen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11792 (Geraadpleegd op 29-05-2020)