Begijnenhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 18-20, 19-21, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2015.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Turnhout

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof, Turnhout

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Onder gemeenschappelijk zadeldak (Vlaamse pannen) gegroepeerde huizen met gelijkaardig aangepaste rechthoekige muuropeningen met houten latei, ruitvormig verdeelde bovenlichten voor de deuren, strekken en luiken, echter met duidelijke verschillen qua opbouw en ouderdom.

Nummers 18-19, in spiegelbeeld opgetrokken enkelhuisjes van twee traveeën met 19de-eeuwse ordonnantie; deels uitspringende, gecementeerde oostelijke zijpuntgevel van nummer 18 (vanaf hier verspringt de rooilijn) met witgeschilderd, houten beeld van Heilige Johannes van Nepomuk, midden 18de eeuw, met baldakijn, sokkel met rocaille cartouche en lichtarm; beschermheilige tegen eerroof en kwaadsprekerij afkomstig van de voormalige zondagsschool op de Grote Markt.

Nummers 20-21 van drie traveeën met ankers; de typische ordonnantie op de begane grond van nummer 20 met uit de as geplaatste deur en venster van de inkomtravee, houten kruiskozijnen en laag van gesinterde bakstenen boven de strekken verwijzend naar 16de- of 17de-eeuwse kern; de tweede bouwlaag werd later toegevoegd, zie verschillende baksteen.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof 1-84 (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.