Sint-Jozefconvent

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 45-47, 46, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Jozefconvent

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2015.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Turnhout

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof, Turnhout

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig noviciaat van de begijnen, nu Dienstencentrum O.C.M.W. Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, samen met nummer 46 en 47 onder vernieuwd, gemeenschappelijk dak; wellicht met 17de-eeuwse kern, doch sterk aangepast in het vierde kwart van de 19de eeuw.

Bakstenen lijstgevel op beschilderde plint, gemarkeerd door verhoogde, risalietvomende inkomtravee met beeld van Sint-Jozef in top, hoeklisenen en overhoekse baksteenfries. Getoogde vensters, op de begane grond met luiken, op de bovenverdieping met kordonvormende waterlijst. Kenmerkend houtwerk en roedeverdeling. Nummers 46 en 47, enkelhuizen van drie traveeën met uitzicht uit het vierde kwart van de 19de eeuw aansluitend bij nummer 45 .

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof 1-84 (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.