Heilige Barbara en Heilige Odrada

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 53, 54, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Heilige Barbara en Heilige Odrada

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2015.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Turnhout

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof, Turnhout

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Respectievelijk enkel- en dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder gemeenschappelijk vernieuwd zadeldak (van nummer 49 tot nummer 55), uit de tweede helft van de 17de eeuw, nummer 53, gedateerd 1679 door middel van cijferankers. Qua opbouw en uitzicht te vergelijken met de nummers 40, 41 en 42 aan de overkant.

Interieur van nummer 54 met bewaarde moer- en kinderbalken op sloffen, begane grond met eenvoudige haard in voor- en achterkamer, woonkamerdeur met panelen en origineel hang- en sluitwerk, houten trapkast; binnendeur op de bovenverdieping en benedenvenster in de achtergevel met origineel, in lood gevat glas voor de bovenlichten; nog aanwezige diefijzers voor het benedenvenster van de achtergevel.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof 1-84 (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.