Drie begijnenhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 64-66, 65, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Drie begijnenhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2015.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Turnhout

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Drie enkelhuisjes van twee traveeën en twee bouwlagen, 65 en 66 in spiegelbeeld, samen onder doorlopend zadeldak.(Vlaamse pannen).

Eenvoudige bakstenen voorgeveltjes met 19de-eeuws uitzicht; de gerestaureerde 17de-eeuwse zijpuntgevel van nummer 66 met ankers en vernieuwde houten kruiskozijnen, de uitbouw alsook de inwendige structuuur, opklimmend tot de 16de eeuw, wijzen op een veel oudere kern.

In oorsprong slechts één bouwlaag hoog, werd begin 19de eeuw een hogere voorgevel met kroonlijst aangebracht; ook de zijgevels werden verhoogd, zie muurvlechtingen die het oorspronkelijke volume aangeven.

Bij de restauratie, uitgevoerd onder leiding van architect E. Wauters in 1979, werd tussen nummer 65 en 66 een scheidingswand in vitselwerk blootgelegd, volledig intact bewaard op nummer 66. Ze vertoont een houten stijl- en regelwerk, in moer- en bovenbalk vastgezet met pen- en gatverbindingen; in horizontale richting zijn twee regelbalken en een schoorbalk van het oude dak zichtbaar. De versieringen onderaan de moerbalk laten vermoeden dat deze aanvankelijk zichtbaar was, alsook dat de planindeling van deze woningen totaal verschillend was.

Naar alle waarschijnlijkheid waren deze huizen oorspronkelijk van hout en zouden de beschreven relicten uit de 16de eeuw dateren.

  • WAUTERS E., De oudste "wand" van Turnhout?, in Taxandria, Nieuwe Reeks LVI, 1984, p. 219-224.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof 1-84 (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.