Afspanning De Nieuwen Buiten

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat de Merodelei
Locatie de Merodelei 153, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Afspanning De Nieuwen Buiten

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Afspanning De Nieuwen Buiten met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-06-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vroegere afspanning gelegen tegenover het voormalig station van de Buurtspoorwegen, heden stelplaats van de Lijn. De herberg, die reeds van voor de opening van de tramlijn dateert, werd door brand vernield doch in 1887 op aanvraag van grondeigenaar V. Van Hal heropgebouwd naar ontwerp van architect P.J. Taeymans, samen met de drie aanpalende arbeidershuizen.

Dubbelhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak; centraal dakvenster met gekoppelde rondboogvensters en oculus onder overkragend zadeldak met houten windborden, consoles en sierspil. Bakstenen lijstgevel, horizontaal gemarkeerd door brede, bepleisterde en witgeschilderde muurbanden; rondboogvensters en -deur in dito platte bandomlijsting met sleutel en imposten; het opschrift Ekspres van De Streekkrant vervangt de vroegere huisnaam. In 1981 werden restauratiewerken uitgevoerd; volledig aangepast interieur.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier A/253.
  • Stadsarchief Turnhout, Bouwaanvragen, Antwerpse Steenweg, 1887, dossier 44.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van de Merodelei

de Merodelei (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.