erfgoedobject

Afspanning De Nieuwen Buiten

bouwkundig element
ID: 11941   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11941

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vroegere afspanning gelegen tegenover het voormalig station van de Buurtspoorwegen, heden stelplaats van de Lijn. De herberg, die reeds van voor de opening van de tramlijn dateert, werd door brand vernield doch in 1887 op aanvraag van grondeigenaar V. Van Hal heropgebouwd naar ontwerp van architect P.J. Taeymans, samen met de drie aanpalende arbeidershuizen.

Dubbelhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak; centraal dakvenster met gekoppelde rondboogvensters en oculus onder overkragend zadeldak met houten windborden, consoles en sierspil. Bakstenen lijstgevel, horizontaal gemarkeerd door brede, bepleisterde en witgeschilderde muurbanden; rondboogvensters en -deur in dito platte bandomlijsting met sleutel en imposten; het opschrift Ekspres van De Streekkrant vervangt de vroegere huisnaam. In 1981 werden restauratiewerken uitgevoerd; volledig aangepast interieur.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier A/253.
  • Stadsarchief Turnhout, Bouwaanvragen, Antwerpse Steenweg, 1887, dossier 44.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Afspanning De Nieuwen Buiten [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11941 (Geraadpleegd op 25-10-2020)