erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Berg Carmel

bouwkundig element
ID
12094
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12094

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kerk naar ontwerp van architect R. Van Steenbergen sr., van 1976.

Geschiedenis

De oorsprong van het huidige bedehuis gaat terug tot 1690-1694, toen de inwoners van Zevendonk een nieuwe kapel in hun gehucht bouwden; aanleiding hiertoe was de verering van een in de omtrek gevonden albasten Mariabeeldje. In 1803 werd Zevendonk hulpkerk van Sint-Pieters, op 19/12/1855 een onafhankelijke parochie; pastorie van 1856, opening van het kerkhof in hetzelfde jaar. Voormalig neoromaanse kerk van 1872-1874 naar ontwerp van architect P.J. Taeymans, in 1991 gesloopt. De huidige, iets meer zuidwaarts opgetrokken kerk, werd samen met de omringende woonwijk geconcipieerd.

Beschrijving

Compositie met balkvormige, donkerbruine bakstenen volumes, bestaande uit een rechthoekig kerkgebouw vermeerderd met twee lagere, L-vormige vleugels aan de straat, respectievelijk weekkapel met sacristie en catechesezaaltje met bergplaats, een portaal tussen beide en een vrijstaande campanile aan de zuidzijde. Slechts enkele glasvlakken met stalen ramen, doorbreken het eerder gesloten geheel dat voornamelijk zenitaal wordt verlicht; voorgevel met rechthoekige verdiepte inkompartij, achtergevel met licht uitspringende rechthoekige koorabsis over de volledige bouwhoogte.

Interieur

Wanden van bruin-roze sierbaksteen, vlakke houten zoldering; rechthoekige, bepleisterde koorabsis met smalle zijramen van gekleurd reliëfglas.

Mobilair

Schilderijen: drieluik geschilderd op eik, Vlaamse school, 16de eeuw.

Beeldhouwwerk: gepolychromeerd albasten beeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind, 17de eeuw; gepolychromeerde beelden van Onze-Lieve-Vrouw met kind, wereldbol en scapulier, 1910, Heilige Machutus en Sint-Jozef met kind, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier A/0575, A/1000.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Turnhout I, Brussel-Antwerpen, 1976, p. 29-30.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Berg Carmel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12094 (Geraadpleegd op 18-06-2021)