erfgoedobject

Winkelhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 12152   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12152

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, mechanische pannen), gebouwd circa 1910 naar ontwerp van A. Vander Heyden, in eclectische stijl.

Bakstenen lijstgevel met knipvoegen op arduinen plint; gecementeerde en beschilderde onderdelen en verwerking van verglaasde baksteen; houten kroon- en tandlijst op klossen.

Op tweede bouwlaag uitspringende venstertravee met rechthoekige deurvensters onder ijzeren latei en blind boogveld met sgraffito; balkons met decoratieve, ijzeren leuning op consoles.

  • Stadsarchief Turnhout, Bouwaanvragen, 1910, dossier 85.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Winkelhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12152 (Geraadpleegd op 17-02-2020)