erfgoedobject

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

bouwkundig element
ID: 12236   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12236

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, gebouwd in 1923 naar ontwerp van S. Leurs in samenwerking met J. Ritzen, in een kubistisch, modernistische stijl.

Dit project kaderde in het plan van op te richten rijwoningen voor de middenklasse. Het oorspronkelijk ontwerp getuigt enerzijds van een invloed van de internationaal opkomende, modernistische tendenzen, zie onder meer de ritmering door het afwisselen van twee geveltypes volgens een bepaald schema, de nieuwe esthetiek van de soberheid, een scheiding tussen de functionele zones, het plat dak,...; anderzijds nog een band met de traditionele woningbouw onder meer het gebruik van baksteen, de houten raam- en deurkozijnen in het gevelvlak (zie nummer 83), gekoppelde achtergebouwtjes met W.C., stalletje, en zo meer.

Heden is de huizenrij getransformeerd tot een banale en anonieme straatwand: eenheid volledig verbroken door verbouwingen en aanpassingen in de loop van de 20ste eeuw onder meer aanbrengen van een zadeldak, toevoeging van één bouwlaag, nieuwe parementsteen, vernieuwd houtwerk,...

  • Stadsarchief Turnhout, Bouwaanvragen, 1923, verg. 12/11/1923.
  • DE BONT Y., 100 jaar wonen in Turnhout, Architectuur van 1895 tot 1995, Zellik, 1995, p. 56-57.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Eenheidsbebouwing van stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12236 (Geraadpleegd op 05-12-2020)