erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 12303   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12303

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met woonstalhuis met schuur ten zuiden, opklimmend tot het eerste kwart van de 20ste eeuw; deels bekiezeld en met gras begroeid voorerf met treurwilg en notelaar.

Verankerde, overwegend witgeschilderde, bakstenen volumes op dito zwarte plint, onder zadeldaken (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen, golfplaten). Woonstalhuis met woongedeelte van vijf traveeën, heden opgesplitst in tweewoonst, en aanpalende stal; ijzeren pomp tegen voorgevel; achteraan recentere gevelbrede uitbouw onder lessenaarsdak.

Getoogde, beluikte vensters met arduinen dorpel, (gedichte) opkamervensters met keldervenstertje in zij- en achtergevel; dito deuren met bovenlicht; stal met monumentale schuifpoort. Interieur met Kempense haard.

Driebeukige langsschuur van vijf traveeën; eertijds deels beplankt; gebinte met pen- en gatverbinding.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12303 (Geraadpleegd op 10-04-2020)