erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
12303
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12303
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met woonstalhuis met schuur ten zuiden, opklimmend tot het eerste kwart van de 20ste eeuw; deels bekiezeld en met gras begroeid voorerf met treurwilg en notelaar.

Verankerde, overwegend witgeschilderde, bakstenen volumes op dito zwarte plint, onder zadeldaken (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen, golfplaten). Woonstalhuis met woongedeelte van vijf traveeën, heden opgesplitst in tweewoonst, en aanpalende stal; ijzeren pomp tegen voorgevel; achteraan recentere gevelbrede uitbouw onder lessenaarsdak.

Getoogde, beluikte vensters met arduinen dorpel, (gedichte) opkamervensters met keldervenstertje in zij- en achtergevel; dito deuren met bovenlicht; stal met monumentale schuifpoort. Interieur met Kempense haard.

Driebeukige langsschuur van vijf traveeën; eertijds deels beplankt; gebinte met pen- en gatverbinding.


Bron: DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet; De Sadeleer, Sibylle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12303 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.