Café du Cercle

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Warandestraat, Broedersstraat
Locatie Warandestraat 40, Broedersstraat 2, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café du Cercle

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis van drie/vier traveeën aan weerszijden van afgeronde hoektravee onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen, roofing) met sterk verbouwde aanbouw (kant Broedersstraat), samen met nummer 38 gebouwd circa 1886 naar ontwerp van P.J. Taeymans in neoclassicistische stijl; eertijds het zogenaamde "Café du Cercle", huis van de liberalen.

Deels bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint, belijnd met groeven, puilijst, kordonvormende lijsten en lekdrempels; begane grond aan Broedersstraat beraapt en met uitwaaierende schijnvoegen, aan Warandestraat aangepast; fraaie gevelafsluiting met paneeldecoratie alternerend met consoles onder houten kroon- en tandlijst op klossen.

Hoekrisaliet geflankeerd door pilasters; balkon met balustrade op zwaar uitgewerkte consoles. Rondboogvormige muuropeningen met bewaard houtwerk: aan Broedersstraat deurvensters met diamantpuntsleutel; op bovenverdieping opgevat als arcade met geprofileerde waterlijst op pilasters.

  • Stadsarchief Turnhout, Bouwaanvragen, Warandestraat, 1886, dossier 18.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Warandestraat

Warandestraat (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.