erfgoedobject

Eclectisch herenhuis

bouwkundig element
ID
12453
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12453

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eclectisch herenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Landhuizen en omgevende tuinen
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Alleenstaand herenhuis op vierkante plattegrond uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, gelegen bij de straat in een grote omhaagde en beboomde tuin, met gietijzeren poort tussen bakstenen pijlers. Houten vogelkooi op bakstenen plint met polygonale houten duiventoren aan noordzijde. Aan de straat palende conciërgewoning en stallingen (nok loodrecht op de straat) aan oostzijde.

Eclectisch gebouw met neoclassicistische inslag met oostelijke voorgevel woonhuis van dubbelhuistype; vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgeknot schilddak (leien) met omlopende vorstkam. Bakstenen gebouw op arduinen plint met pui- en kordonlijsten, gecementeerde en beschilderde banden en hoekstenen. Licht uitspringende deurtravee onder puntgevel. Rechthoekige vensters op kordonvormende onderdorpels, in vlakke beschilderde omlijsting. Rechthoekige vleugeldeur in vlakke beschilderde omlijsting met kroonlijst op consoles; waarboven gedenkplaat voor A. Franck. Overige gevels met licht uitspringende travee onder puntgevel.

Conciërgewoning en stallingen in bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Twee puntgevels onder zadeldak. Steek- en rondboogvormige muuropeningen met bakstenen kordonvormende waterlijst.


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  :

Aanvullende informatie

Voormalige woning van Alexander Franck, met gedenkplaat boven de inkom 'Aan Alexandre Franck, gefusilleerd door de Duitsers in 1915'.
  • Informatie verkregen van Heemkring Het Speelhof.
Auteurs : Cappuyns, Toon
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Eclectisch herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12453 (Geraadpleegd op )