Eclectisch herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boechout
Deelgemeente Boechout
Straat Alexander Franckstraat
Locatie Alexander Franckstraat 17, Boechout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Boechout (actualisaties: 14-06-2007 - 14-06-2007).
  • Adrescontrole Boechout (adrescontroles: 31-08-2007 - 31-08-2007).
  • Inventarisatie Boechout (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Landhuizen en omgevende tuinen

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1993.

Beschrijving

Alleenstaand herenhuis op vierkante plattegrond uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, gelegen bij de straat in een grote omhaagde en beboomde tuin, met gietijzeren poort tussen bakstenen pijlers. Houten vogelkooi op bakstenen plint met polygonale houten duiventoren aan noordzijde. Aan de straat palende conciërgewoning en stallingen (nok loodrecht op de straat) aan oostzijde.

Eclectisch gebouw met neoclassicistische inslag met oostelijke voorgevel woonhuis van dubbelhuistype; vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgeknot schilddak (leien) met omlopende vorstkam. Bakstenen gebouw op arduinen plint met pui- en kordonlijsten, gecementeerde en beschilderde banden en hoekstenen. Licht uitspringende deurtravee onder puntgevel. Rechthoekige vensters op kordonvormende onderdorpels, in vlakke beschilderde omlijsting. Rechthoekige vleugeldeur in vlakke beschilderde omlijsting met kroonlijst op consoles; waarboven gedenkplaat voor A. Franck. Overige gevels met licht uitspringende travee onder puntgevel.

Conciërgewoning en stallingen in bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Twee puntgevels onder zadeldak. Steek- en rondboogvormige muuropeningen met bakstenen kordonvormende waterlijst.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Aanvullende informatie

Voormalige woning van Alexander Franck, met gedenkplaat boven de inkom 'Aan Alexandre Franck, gefusilleerd door de Duitsers in 1915'.

  • Informatie verkregen van Heemkring Het Speelhof.

Cappuyns, Toon (25-02-2014 )

Relaties

maakt deel uit van Alexander Franckstraat

Alexander Franckstraat (Boechout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.