Statiestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wichelen
Deelgemeente Wichelen
Straat Statiestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Wichelen (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Schuine verbindingsstraat tussen Margote en Brugstraat leidende naar Lede, nabij de spoorlijn 53 (Mechelen – Gent). Reeds afgebeeld op de Ferrariskaart van 1771-1778 en rond die periode gekend als Verho(e)vestraat. Later gewijzigd in Groevestraat en na de aanleg van de spoorlijn met stopplaats omgevormd tot Statiestraat.

Spoorlijn 53 Mechelen-Gent aangelegd in 1837, reeds op 28 september van hetzelfde jaar station van Wichelen nabij de Brugstraat geopend. Eerste stationsgebouw in vakwerk, later vervangen door typisch bakstenen gebouw van twee bouwlagen + twee flankerende lagere vleugels zie oude prentbriefkaarten sterk gelijkend op het station van Zwijndrecht van 1904. Halte in 1957 gesloten; stationsgebouw sinds 1961 leegstaand en uiteindelijk in 1967 afgebroken. Stopplaats zonder loketten sinds 25 september 1977 terug geopend.

Aanvankelijk haast onbebouwde straat met viertal grote boerderijen. Ter hoogte van de vroegere hoevesite van het "Keysershof" gesitueerd op de straathoek Statiestraat en Brugstraat, bevindt zich nu een kruisbeeld ter herdenking van seminarist en bewoner Seraphinus De Keyser (1794-1813). Vanaf eeuwwisseling geleidelijk aan dichter bebouwd, met sterke toename in de jaren 1930-1940 en ontwikkeld tot drukke handelsstraat.

  • DE MAESSCHALCK G. – RASSCHAERT A., Margote – Verhoevestraat – Groevestraat – Statiestraat – Stationsstraat – Statiestraat, Heem en Oudheidkundige Kring Wichelen, XXV, 2, 1998, p. 35-62.
  • MATTHIJS P., Straatnamen van Wichelen – Deel IV, Heem en Oudheidkundige Kring Wichelen, VI, 4, 1979, p. 74.
  • RUYS R., 150 jaar spoorwegen te Wichelen, Heem en Oudheidkundige Kring Wichelen, XIV, 3-4, 1987, p. 1-26.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Bogaert, Chris; Duchêne, Helena; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wichelen

Wichelen (Wichelen)

omvat Boerenburgerhuis

Statiestraat 3, Wichelen (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Statiestraat 54, Wichelen (Oost-Vlaanderen)

omvat Café De Zwaan

Statiestraat 63, Wichelen (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.