Knothaagbeuk

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat De Plank
Locatie De Plank zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologieknotbomen
Contextperceelsgrenzen, weilanden
SoortCarpinus betulus (gewone haagbeuk)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (26-05-2010)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 257 cm
Knot- of scheerhoogte 2,5 m

Beschrijving

De knothaagbeuk bevindt zich op de perceelsgrens van een weiland en werd aangeplant om de eigendomsgrens te markeren. De geknotte boom bevindt zich aan straatzijde.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van De Planck

De Plank (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.