Houtkant langs weilanden

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Krindaal
Locatie Krindaal zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologiehoutkanten
Contextperceelsgrenzen, weilanden
SoortAlnus glutinosa (zwarte els), Carpinus betulus (gewone haagbeuk), Corylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus (meidoorn), Fraxinus excelsior (gewone es)

Beschrijving

De gemengde houtkant bevindt zich op de perceelsgrens bij enkele weilanden. De beeldbepalende houtkant bestaat uit knotbomen van zwarte els, gewone haagbeuk en gewone es. Daarnaast komen ook meidoorn en gewone hazelaar voor.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Krindaal

Krindaal (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.