14 Lindenhakhoutstoven bij de Zoete Waters

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Oud-Heverlee
Deelgemeente Oud-Heverlee
Straat Maurits Noëstraat
Locatie Maurits Noëstraat (Oud-Heverlee)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen (2005 - 2013).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Site Het Zoet Water

Deze bescherming is geldig sinds 02-02-2000.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Langs de Maurits Noëstraat, vlakbij de Zoete Waters, staan 14 lindenhakhoutstoven op een rij. Mogelijk is dit een gewezen bomenrij.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2016

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oud-Heverlee

Oud-Heverlee (Oud-Heverlee)

is gerelateerd aan Het Zoet Water

Maurits Noëstraat, Meerdaalweg, Witte Bomendreef (Oud-Heverlee)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.