Opgaande beuk langs overharde weg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Pieters-Voeren
Straat Veld
Locatie Veld zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologieopgaande bomen
Contextwegen
SoortFagus sylvatica (gewone beuk)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (28-04-2011)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 222 cm

Beschrijving

De opgaande beuk staat langs een onverharde weg die de grens vormt tussen Sint-Pieters-Voeren en Sint-Martens-Voeren. Ten westen ligt het Alsbos, ten oosten graslanden. Op de Popp-kaart staat de weg als 'Keberg' aangeduid.

  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Veld

Veld (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.