Hakhoutstoven van wintereik op Kruisberg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Deelgemeente Gruitrode
Straat
Locatie Gruitrode (Meeuwen-Gruitrode)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen (2005 - 2013).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Typologiehakhoutpercelen, hakhoutstoven
Contextlandduinen
SoortPinus sylvestris (grove den), Quercus petraea (wintereik), Quercus robur (zomereik)

Beschrijving

De Kruisberg (Kijktorenberg) is een landduin gelegen op de grens tussen Meeuwen en Opglabbeek. De landduin is begroeid met grove den, zomer- en wintereik. De wintereiken hakhoutstoven zijn markante elementen in het landschap. Het betreft hier een autochtone populatie van wintereik (Quercus petraea) waardoor het gebied vanzelfsprekend een grote dendrologische waarde heeft. Deze wintereiken hakhoutstoven, in de volksmond ook 'winterstoven' of 'strubben' genoemd, zouden zijn aangeplant om het stuiven van het zand te beperken.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2016

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gruitrode

Gruitrode (Meeuwen-Gruitrode)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Hakhoutstoven van wintereik op Kruisberg, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132508 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.