erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, Nieuwmoer

bouwkundig element
ID: 13281   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13281

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vrijstaande neogotische kerk opgetrokken in 1844-46 naar ontwerp van architect Ferdinand Berckmans. De oorspronkelijke houten toren werd in 1909-11 vervangen door de huidige naar ontwerp van architect Jan Sel.

Georiënteerde kruiskerk met eenbeukig schip van zes traveeën, transept van één travee en vijfzijdige sluiting en ingebouwde westtoren. Kleine annexen in de kooroksels.

Baksteenmetselwerk met sober gebruik van natuursteen (toren); leien zadeldaken. Voorgevel met ingebouwde vijfledige toren onder ingesnoerde naaldspits geflankeerd door zuidelijke traptoren. Fijne kordons, een oculus, kleine spitsboggramen en dito galmgaten markeren de registers; omlijste steigergaten. Eenvoudig gedrukt spitsboogportaal in geprofileerde omlijsting; eiken vleugeldeur met smeedwerk en makelaar met beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw Koningin. Zijgevels van schip, transept en koor geritmeerd door steunberen. Zijtuitgevels van het transept met aandak, ankers en vlechtingen. Smalle spitsboogramen in bakstenen omlijsting; geen maaswerk.

Interieur

Bepleisterd en beschilderd. Overwelving door middel van kruisribgewelven op halfzuilen met bladwerkkapiteel en polygonale sokkel; stergewelf boven de viering.

Mobilair

Beelden: bustes van Heilige Augustinus en Heilige Norbertus, gepolychromeerd hout uit de eerste helft van de 18de eeuw; gepolychromeerde 19de-eeuwse heiligenbeelden in schip. Hoofd- en zijaltaren, gemarmerd en witgeschilderd hout uit de eerste helft van de 19de eeuw, terracotta beelden van Heilige Petrus en Heilige Paulus aan weerszijden; biechtstoelen gedateerd 1653 en van circa 1653 respectievelijk in kruisbeuk zuid en noord.

Tegen westgevel monument voor "Jozef Tilborghs 1830-1910".

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Kalmthout, O.-L.-Vrouw-Nieuwmoer, dossiers 1, 3, 4, 8.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1985

Aanvullende informatie

Oorlogsgedenkteken in de voorgevel van de kerk. Witstenen reliëf met opschrift "Nieuwmoer aan zijne roemrijke gesneuvelden 1914-1918".
  • Informatie verstrekt door Oudheidkundige Kring Kalmthout.
Auteurs : Van den Borne, Steven
Datum: 01-02-2014

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, Nieuwmoer [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13281 (Geraadpleegd op 27-09-2020)