erfgoedobject

Relict van het park van een retraitehuis

landschappelijk element
ID
134258
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134258

Beschrijving

Enkele monumentale bomen op het terrein van de Brouwerij Alken, overblijfsels van het park van het retraitehuis van de jezuïetenorde.

De bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') als solitair en de zeven platanen (6 Platanus x hispanica, 1 Platanus orientalis) in halve cirkel geplant, zijn de enige getuigen van het voormalige retraitehuis dat de jezuïeten hier bezaten. Het huis, waarbij een park was aangelegd, verdween in 1966 voor de uitbreiding van de brouwerij Alken. Het park is nu een geasfalteerde vlakte waarin de bruine beuk als spil fungeert waarrond de bierwagens draaien. De platanen in rij volgen de straatbocht.

Op de kadastrale mutatieschetsen kan men de komst en de verdwijning van het goed volgen. Eerst verschijnt in 1854, na de samenvoeging van percelen in de bocht van de straat die toen Wellenweg heette, een herenhuis met U-vormige boerderij, die in 1858 wordt uitgebreid. Deze uitbreiding wordt in 1888 voor een nieuwbouw afgebroken en in 1907 realiseert men een nieuw klooster met kerk. In 1924 en 1934 gebeuren nogmaals uitbreidingen, maar dan is het hoogtepunt bereikt. De afbraak van het bakstenen complex wordt in 1974 en 1976 geregistreerd.

Op de ICM-kaart van 1923 ligt er tussen de brouwerijgebouwen in de hoek van beide straten, en het Jezuïetengoed in de bocht van de straat, een boomgaard en een parkje. Het parkje bestaat uit een bomengordel, een rondweg met een aftakking die rond een kleine verhevenheid leidt, een vijver ten noorden van de gebouwen en een ruim grasveld. Het retraitehuis was sinds de tweede wereldoorlog de woonplaats van pater Louis (Ludovicus Taeymans, 1874-1937), naast kunstschilder ook als bouwmeester bedrijvig. Voor menig huis uit het interbellum in Alken tekende pater Taeymans de plannen. Hij was uit Turnhout afkomstig, zoon van provinciaal architect Pieter Jozef Taeymans (1843-1902) en broer van de architecten Jules en Xavier Taeymans.

Bomen
Het cijfer tussen haakjes is de stamomtrek gemeten in cm op een hoogte van 150 cm.

De overblijvende bomen dateren vermoedelijk van rond 1900. Monumentale bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') (400 cm); Zes exemplaren van gewone platanen (Platanus x hispanica) (393 cm, 360 cm, 321 cm, 343 cm, 260 cm, 335 cm) en één oosterse plataan (Platanus orientalis) (333cm).

  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschetsen 1854/16, 1858/11, 1888/42, 1907/19, 1924/28, 1934/37, 1974/24 en 1976/72.
  • JANSSENS J.E. 1937: In Memoriam Z.E.P. Louis Taeymans s.j., Taxandria 3, 157-161.
  • SCHELLEKENS J. 1949: uit Turnhout, hoofdstad van de Kempen, Amsterdam, 143.
  • Mondelinge informatie verkregen van E. Wauters.

Bron: DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M., 2007, Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 3: Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.
Auteurs: De Maegd, Christiane; Van den Broeck, Myriam
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Relict van het park van een retraitehuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134258 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.