erfgoedobject

Dorpskern Gijverinkhove en depressie van de Bampoelbeek

landschappelijk geheel
ID
135144
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135144

Beschrijving

Dit gebied ligt tussen de bebouwde kernen van Gijverinkhove en Hoogstade (beiden Alveringem) met een noordelijke uitloper naar Izenberge (idem). In het zuiden wordt ze begrensd door opgaande bomen langsheen de Lostraat.

Het gebied ligt volledig op het plateau van Izenberge waar een dikke kwartaire zandleemlaag de tertiaire klei van Ieper bedekt. Dankzij de vruchtbare kwartaire mantel is dit gebied sinds lang ontgonnen als landbouwland. In deze ankerplaats ligt een grote komvormige depressie rond het brongebied van de Bampoelbeek. In het zuidoosten van de ankerplaats stroomt de Koekuitbeek en in het noorden vormt de Pastorijbeek gedeeltelijk de grens van de ankerplaats. In de depressie zijn geen gebouwen aanwezig. Elders in de ankerplaats liggen heel wat waardevolle en gave hoevecomplexen met aansluitend daarop één of meerdere huisweiden. De rest van het landbouwland is voornamelijk onder akkerland gelegen. Verschillende hoeves zijn bereikbaar via een afzonderlijke toegangsweg, en zijn nog deels omgracht. Soms resten nog enkele fruitbomen van een boomgaard vlakbij de hoeve. Het is dus een mozaïek van weilanden dichtbij hoeves en akkerlanden. Langs weilanden en vlakbij hoeves treft men verspreid bomenrijen, houtkanten en hagen aan. Ter hoogte van Gijverinkhove en Izenberge hebben de weilanden nog losstaande knotbomenrijen. Vroeger was de perceelsrandbegroeiing veel dichter en meer aaneengesloten dan nu.

De kerk van Gijverinkhove met kerkhof en de pastorie met ommuurde tuin vallen op in het landschap omdat ze op de hoogste stukken van de omgeving liggen en door de omgevende bomenrij. Een deel van de gracht rond de kerk rest nog. De onderste lagen van de kerk bestaan uit ijzerzandsteen en zijn waarschijnlijk de resten van de Romaanse kerk. Ten zuidoosten van de kerk ligt de waardevolle hoeve Kasteelhof met vlakbij een deel van de gracht van het vroegere kasteel Ter Madelstede. De Belgische militaire begraafplaats van Hoogstade behoort tot deze ankerplaats en vervult een historische waarde gelinkt aan de Eerste Wereldoorlog. De wegen zijn eerder smal en sommige nog onverhard. Het betreft dus een open, kleinschalig landschap met waardevolle hoeves, kleine percelen en restanten van perceelsrandbegroeiing.


Bron: Ankerplaats 'Gijverinkhove - Bampoelbeek'. Landschapsatlas, A30024, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs: Strobbe, Marika; Deventer, Wouter; Lievens, Filip
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Opgaande beukenrijen bij kerkhof Gijverinkhove

 • Omvat
  Twee gekandelaarde linden bij toegangsdreef naar de kerk

 • Is deel van
  Alveringem

 • Is deel van
  Gijverinkhove

 • Is deel van
  Hoogstade

 • Is deel van
  Izenberge

 • Is deel van
  Pollinkhove


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dorpskern Gijverinkhove en depressie van de Bampoelbeek [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135144 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.