erfgoedobject

Slakkenhoeve

bouwkundig element
ID
14012
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14012

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Slakkenhoeve
  Deze bescherming is geldig sinds 29-10-1975

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Slakkenhoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Slakkenhoeve: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 29-10-1975

Beschrijving

De Slakkenhoeve of Slijkhoeve is een 17de-eeuws herenhof waarvan de woning in traditionele bak- en zandsteenstijl dateert van 1636 en de schuur in vakwerkbouw werd gebouwd in 1768.

Historiek

17de-eeuws herenhof van de vroegere grondheerlijkheid Meentocht, een landelijk gehucht in het noorden van de gemeente. Van de voormalige inplanting bleven alleen het herenhuis en de grote, zuidelijk gelegen schuur bewaard. De aanleunende bijgebouwen en bijhorende boerderij werden gesloopt. Aan de westzijde van het erf is een afwateringsgracht aanwezig. Op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) wordt de "Cense Sleckenhoff" weergegeven als een site met walgracht: binnen de rechthoekige omgrachting komen twee losstaande gebouwen voor met een moestuin ten oosten ervan. De hoeve bevindt zich op een omhaagd perceel ten noorden van een dreef met enkele losstaande gebouwen en een moestuin ten westen van de omgrachting. De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft de hoeve op een gelijkaardige manier weer.

Het woonhuis werd gebouwd in 1636 (zie gevelsteen zichtbaar op een oudere foto aanwezig in het gemeentehuis) en gerestaureerd vanaf 1974-1975 met advies van architect De Poorter.

Beschrijving

Het woonhuis met dubbelhuisopstand heeft vijf traveeën en twee bouwlagen onder een overkragend leien schilddak, met een breed getrapt dakvenster met drielicht en luik. De woning is een traditionele bak- en zandsteenbouw met zandstenen speklagen, vernieuwde druiplijsten en onderdorpels, hoekkettingen, steigergaten en omlijstingen. De kruis- en kloosterkozijnen hebben wigvormige ontlasting. De kloosterkozijnen zijn gesitueerd aan weerszij van een rondboogdeur in omlijsting met kwarthol beloop, diamantkopsleutel en -imposten. De achtergevel is vrijwel identiek doch zonder de markerende zandstenen banden en deuromlijsting. Op de oostelijke zijgevel is de aftekening van de zijpuntgevel van de gesloopte stallingen zichtbaar. Inwendig bleven de moerbalken op zandstenen sokkel bewaard, alsook vier originele zandstenen schouwen in gotische stijl.

Tegen de straat staat een grote driebeukige langsschuur van acht traveeën onder een schilddak, opklimmend tot het derde kwart van de 18de eeuw volgens diverse inscripties in de balkstijlen en het oudste teruggevonden jaartal 1768. Oorspronkelijk was de schuur opgetrokken in vakwerkbouw, te zien aan de bewaarde houten stijlen met bakstenen vullingen.

De hoevegebouwen worden omgeven door een erf bestaande uit gras en enkele opgaande bomen. De site wordt aan de straatzijde afgesloten door een haag. De omgrachting is gedempt.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Cox, Lise
Datum  : 2015


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Slakkenhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14012 (Geraadpleegd op 18-05-2021)