erfgoedobject

Parochiekerk Heilige Maria Magdalena

bouwkundig element
ID
14043
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14043

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kerk met aan koor- en zuidzijde resten van het oude kerkhof, onder meer grafsteen familie van den Branden (begin 19de eeuw), aansluitende parking; gelegen in de dorpskern op het kruispunt van de wegen naar Waarloos en Rumst. Rond de kerk lintbebouwing van 20ste-eeuwse rijhuizen met twee of drie verdiepingen en 19de- of begin 20ste-eeuwse arbeidershuisjes van één of anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak; bepleisterde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen. Parochie opgericht in 1308-09, het nominatierecht behoorde toe aan de abdij van Lobbes.

Oorspronkelijke kruiskerk met zandstenen gotische westtoren uit de 15de eeuw, hersteld in 1632, middenbeuk van vijf traveeën en transept van één travee uit de 17de eeuw; zijbeuken van 1833; koor met twee rechte zijkapellen van 1895 naar ontwerp van architect Frans Stuyck. Herstelling van kerk (1923) en toren (1934) naar ontwerp van Jan Sel. Vierkante verankerde zandstenen toren (15de eeuw) van drie geledingen onder ingesnoerde leien naaldspits; korfboogdeur bekroond met grote spitsboognis waarin het latere beeld van de patroonheilige; hogerop spitsboogvormige galmgaten en uurwerk. Flankerende westelijke puntgevels van de zijbeuken met spitsboogvensters en korfboogdeuren.

Deels gotische (transept + middenbeuk uit de 17de eeuw) en deels neogotische (zijbeuken, koor, kapellen en sacristie uit de 19de eeuw) kerk van baksteen onder leien zadeldak op een natuurstenen plint, gemarkeerd door doorlopende kordons. Transeptsluitingen met speklagen, koorsluiting met versneden steunberen. Spitsboogvensters in een geprofileerde natuurstenen omlijsting (1804).

Interieur

Bepleisterde en beschilderde driebeukige kerk, spitsbogen op bundelpijlers met polygonale sokkel. Spitstongewelf in middenbeuk, transept en koor, doorlopende nokrib; in middenbeuk en transept: gewelf met stucwerk van geprofileerde lijsten die geometrische figuren (rechthoekige) vormen en neerkomen op consoles, sleutels met bloemmotief en de datering 1685; gewelfsleutel in viering met wapenschild. Zijbeuken: vlakke overwelving met afgeronde hoeken eveneens versierd met geprofileerde lijsten op consoles; gedrukte spitsboog tussen zijbeuken en transept. Zijkapellen: vlakke zoldering met moer- en kinderbalken, koor met houten spitstongewelf. Voormalige sacristie omgebouwd tot winterkapel.

Mobilair. Hoofdzakelijk 19de-eeuws mobilair. Gepolychromeerd houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind (derde kwart van de 16de eeuw); verder 19de-eeuws beeldhouwwerk onder meer Jezus aan het kruis van 1892 door J.B. De Boeck en J.B. Van Wint. 19de-eeuwse altaren, onder meer hoofdaltaar van 1896 naar ontwerp van J.B. De Boeck en J.B. Van Wint. Zijbeuken: eiken lambrisering met ingewerkte biechtstoelen van 1848, aansluitende lambrisering met kruisweg van 1893 door J.B. De Boeck en J.B. Van Wint. Orgel van 1713, gerestaureerd in 1779, verbouwd in 1814-15 en 1831, verbeterd in 1906 Barokke orgelkast. Arduinen doopvont uit de 15de eeuw, koperen deksel uit de 19de eeuw. Fraaie hardstenen grafsteen van J.B. Della Faille (+ l709) en echtgenote Isabella van de Werve (1617-1702).

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Reet, Heilige Maria Magdalena, dossiers 5, 7, 8, 10.
  • FAUCONNIER A. & ROOSE P., Het Historisch Orgel in Vlaanderen, deel III a: Antwerpen - arrondissement Antwerpen, Brussel, 1983, 607-613.

Bron: PLOMTEUX G., STEYAERT R. & WYLLEMAN L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10n3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs: Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

In de kerk gedenkplaat met Sint-Jozef en Maria Magdalena, waartussen door knielende soldaat en moeder geflankeerde piëta. Onderaan zijn de namen van de gesneuvelden uit 1914-1918 weergegeven, ingeleid door inscriptie "Bidt voor de zielen van de gesneuvelde soldaten der gemeente Reeth". Later zijn hieraan de namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog toegevoegd. Naar verluidt is de gedenkplaat geplaatst in 1920 en uitgevoerd door Petrus De Roeck, opvolger van J.B. De Boeck en J.B. Van Wint.
  • Inlichtingen verkregen van Edward Broeckx (kerkraad Parochiekerk Heilige Maria Magdalena), op 10 januari 2014.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochiekerk Heilige Maria Magdalena [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14043 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.