erfgoedobject

Staats Middelbare Hoofdschool

bouwkundig element
ID
16582
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16582

Juridische gevolgen

Beschrijving

Staats Middelbare Hoofdschool volgens gevelsteen, heden Rijksmiddenschool. Schoolgebouw op grosso modo U-vormig grondplan in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van architect L. Reynvoet (Doornik), gedateerd Anno 1923 door middel van gevelsteen. Begrensd door Luitenant Calbergstraat ten noorden, Arsenaalstraat ten westen en Schoolstraat ten oosten. Laag ommuurde hoek- en voortuintjes met kleine arduinen hekpijlers. Lage noordvleugel tussen inspringende en schuin geplaatste poortgebouwtjes. Analoge oost- en westvleugel van twee bouwlagen, respectievelijk met aanpalende (Schoolstraat, nummer 21) en afzonderlijke onderwijzerswoning (Arsenaalstraat, nummer 22); laatstgenoemde met links voortuintje waarin laag gebouwtje. Zadeldaken (leien); dekschilden; gecombineerd met plat dak bij oost- en westvleugel. Gele baksteenbouw met gebruik van hardsteen voor plint met bossage, schaarse banden, lateien en lekdrempels.

Noordvleugel van eenentwintig traveeën waarvan in het midden negen traveeën inspringen. Centrale erker en drie risalieten met bekronende schoudergevel; topstuk van leeuw met wapenschild bij middenrisaliet. Rechthoekige muuropeningen met boogvelden; van zandsteen en met inscriptie "Jongelingen" (links) en "Juffrouwen" (rechts) boven de deuren. Gevelaflijning door middel van muizentand.

Poortgebouwtjes met bekronende schoudergevel. Rondboogpoort met geprofileerde arduinen tussendorpel en bovenlicht met roedeverdeling; druiplijst. Lage schamppalen.

Oost- en westvleugel van drieëntwintig traveeën. Voornamelijk verticaal belijnde lijstgevels door middel van verschillende hoger opgetrokken traveeën met schoudergevel onder meer ter bekroning van risaliet; zogenaamd Brugse traveeën met verdiepte borstwering.

Onderwijzerswoningen van twee bouwlagen, in analoge bouwtrant. Rechts hoekerker op twee getorste arduinen consoles (Schoolstraat nummer 21).

  • Stadsarchief Nieuwpoort, reeks 861.22: 802.5/6.

Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Staats Middelbare Hoofdschool [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16582 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.