Staats Middelbare Hoofdschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Nieuwpoort
Straat Luitenant Calbergstraat
Locatie Luitenant Calbergstraat 16-18, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nieuwpoort (actualisaties: 27-05-2008 - 29-05-2008).
  • Adrescontrole Nieuwpoort (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Nieuwpoort (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Staats Middelbare Hoofdschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Staats Middelbare Hoofdschool volgens gevelsteen, heden Rijksmiddenschool. Schoolgebouw op grosso modo U-vormig grondplan in neo-Vlaamse-renaissancestijl naar ontwerp van architect L. Reynvoet (Doornik), gedateerd Anno 1923 door middel van gevelsteen. Begrensd door Lt. Calbergstraat ten noorden, Arsenaalstraat ten westen en Schoolstraat ten oosten. Laag ommuurde hoek- en voortuintjes met kleine arduinen hekpijlers. Lage N.vleugel tussen inspringende en schuin geplaatste poortgebouwtjes. Analoge O.- en W.vleugel van twee bouwlagen, respectievelijk met aanpalende (Schoolstraat, nummer 21) en afzonderlijke onderwijzerswoning (Arsenaalstraat, nummer 22); laatst genoemde met links voortuintje waarin laag gebouwtje. Zadeldaken (leien); dekschilden; gecombineerd met platdak bij O.- en W.vleugel. Gele baksteenbouw met gebruik van hardsteen voor plint met bossage, schaarse banden, lateien en lekdrempels.

N.vleugel van eenentwintig traveeën waarvan in het midden negen traveeën inspringen. Centrale erker en drie risalieten met bekronende schoudergevel; topstuk van leeuw met wapenschild bij middenrisaliet. Rechthoekige muuropeningen met boogvelden; van zandsteen en met inscriptie "Jongelingen" (links) en "Juffrouwen" (rechts) boven de deuren. Gevelaflijning door middel vvan muizetand.

Poortgebouwtjes met bekronende schoudergevel. Rondboogpoort met geprofileerde arduinen tussendorpel en bovenlicht met roedenverdeling; druiplijst. Lage schamppalen.

O.- en W.vleugel van drieëntwintig traveeën. Voornamelijk verticaal belijnde lijstgevels door middel van verschillende hoger opgetrokken traveeën met schoudergevel onder meer ter bekroning van risaliet; zogenaamd Brugse traveeën met verdiepte borstwering.

Onderwijzerswoningen van twee bouwlagen, in analoge bouwtrant. Rechts hoekerker op twee getorste arduinen consoles (Schoolstraat, nummer 21).

  • S.A.N., reeks 861.22: 802.5/6.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.