Huis De Valk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 26, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hotel Huis De Valk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Huis De Valk

Deze bescherming is geldig sinds 27-10-1992.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 26. Eertijds zogenaamd "De Valk" cf. topstuk, heden zogenaamd "Belfort" volgens opschrift. Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van 1624 volgens jaartal uitgesneden in baksteenvulling van boogvelden van geveltopvensters. Herstellingswerken circa 1906 onder meer vernieuwing van stenen kruis- en bolkozijnen. Bewaarde tekening van gevelopstand van 1917. Onderkelderde baksteenbouw; rechthoekige kelderopening met negblokken, luiken en buitentrap; kleinere kelderopening in tudorboogomlijsting links. Laat-gotische trapgevel gemarkeerd door een verankerd skelet van zogenaamde Brugse traveeën met traceerwerk in boogvelden en overkragende korfboogjes op borstwering; illustreert de nawerking van de laat-gotische vormentaal onder Brugse invloed, ondanks het lokale bestaan van oudere en gelijktijdige renaissance-architectuur. Geveltop met vier steigergaten. Vernieuwde stenen kruis- en bolkozijnen; glas-in-lood (XX). Achtergevel met recente uitbouwen. Aangepast interieur.

  • A.R.A., inventaris 622, nummer 887.
  • DALLE D., Een klein hoekje Veurne (De Gidsenkring, XVI, 3, 1978, pagina's 23-25).

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.