Neogotisch burgerhuis gedateerd 1909

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Karel Coggelaan
Locatie Karel Coggelaan 29-31, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Neogotisch burgerhuis gedateerd 1909

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neogotisch burgerhuis uit 1909

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nr. 31. Neogotisch burgerhuis met laag ommuurd voortuintje. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen), gedateerd l909 d.m.v. muurankers. Baksteenbouw met gebruik van Euvillesteen voor kruis- en bolkozijnen van de rechthoekige muuropeningen. Neogotische gevelordonnantie als variante op laatgotishe trapgevel van huis eertijds "De Valk" van 1624 (Grote Markt 26): twee trapgevels gemarkeerd door skelet van Brugse traveeën met traceerwerk in vensterboogvelden en op borstwering; rechts trapgevel met valk als topstuk. Voorts, minder lokaal gemspireerde neogotische elementen. Erker met drielicht op begane grond l. Zijtrapgevels; l., Madonna met kind op console onder pinakelvormig hoekbaldakijn op bovenverd.

L., korfboogvormige koetspoort onder borstwering met kantelen.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Karel Coggelaan

Karel Coggelaan (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.