Herberg Driekoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Wulveringem
Straat Wulveringemstraat
Locatie Wulveringemstraat 40, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Driekoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wulveringem

Deze bescherming is geldig sinds 28-01-1994.

Beschrijving

Zogenaamd "Driekoningen", reeds vermeld in 1598. Voormalige herberg, type afspanning zie achterliggend verhard erf met kleine stal, twee dwarsschuurtjes en toegang aan Kwadestraatzijde. Thans toeristisch onthaalcentrum en Horecabedrijf.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder licht gebogen zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), met oude kern uit de tweede helft van de 18de eeuw volgens aandaken met muurvlechtingen en schouderstukken; verbouwd in 1968 in pseudo-regionale bouwtrant, zie het kozijnconstructies van muuropeningen. Twee dwarsschuurtjes onder kort overstekend zadeldak (n herberg, Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw (?). Lange wanden: stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting op bakstenen voeling. Bakstenen zijpuntgevels waarvan een met radvormig uilengat.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wulveringemstraat

Wulveringemstraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.