Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Wulveringem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 28-01-1994 tot heden

ID
14670
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14670

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de dorpskern van Wulveringem. De omgeving van het kasteel van Beauvoorde en de omgeving van de pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartparochie werden op 1 juli 1987 reeds als dorpsgezicht beschermd. De bescherming van de dorpskom vormt hierop een uitbreiding.Waarden

De dorpskom van Wulveringem is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

als zijnde gaaf bewaarde dorpskernen met als belangrijkste componenten de kerk, de pastorie en de historische hoeve 't Kapelhof enerzijds en het kasteel van Beauvoorde anderzijds. Kenmerkend is tevens de 19de-eeuwse uitleg in de vorm van lintbebouwing aan de Gouden Hoofdstraat en de traditionele dorps architectuur met overwegend 19de-eeuws uitzicht.
De beeldbepalende panden (gerasterd op plan) met een uitzicht dat typisch is voor dorpen als Vinkem en Wulveringem en dat er mede het karakter van bepaalt, moeten in de toekomst behouden blijven in hun algemeen uitzicht en voorkomen.

historische waarde

als zijnde gaaf bewaarde dorpskernen met als belangrijkste componenten de kerk, de pastorie en de historische hoeve 't Kapelhof enerzijds en het kasteel van Beauvoorde anderzijds. Kenmerkend is tevens de 19de-eeuwse uitleg in de vorm van lintbebouwing aan de Gouden Hoofdstraat en de traditionele dorps architectuur met overwegend 19de-eeuws uitzicht.
De beeldbepalende panden (gerasterd op plan) met een uitzicht dat typisch is voor dorpen als Vinkem en Wulveringem en dat er mede het karakter van bepaalt, moeten in de toekomst behouden blijven in hun algemeen uitzicht en voorkomen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Arbeiderswoning

Wulveringemstraat 34 (Veurne)
Alleenstaande 19de-eeuwse arbeiderswoning met voorgelegen moestuin, aan zogenaamd "Calleyeweg"; gelegen achter huizenrij op zuidelijke straatzijde. Vroeger vermoedelijk tweegezinswoning. Breedhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, mank ten gevolge uitbouw van achtergevel.


Arbeiderswoningen

Wulveringemstraat 36-38 (Veurne)
Alleenstaand rijtje arbeidershuisjes uit het vierde kwart van de 18de eeuw (?) (nummer 38) en de 19de eeuw (nummer 36) aan zogenaamd "Calleyeweg". Voorliggende moestuinen met regenwaterput.


Arbeiderswoningen

Kwadestraat 1-3, 7-15 (Veurne)
Schuin ten opzichte van rooilijn inspringende lintbebouwing uitgezonderd alleenstaand nummer 1, ten westen van de dorpskom van Wulveringem en er visueel bijhorend. Voortuintjes bij nummer 1, 3, 5.


Dorpswoning

Wulveringemstraat 6 (Veurne)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), van 1869 volgens gevelsteen in rechter zijpuntgevel.


Dorpswoning

Wulveringemstraat 8 (Veurne)
Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), uit het vierde kwart van de 18de eeuw.


Dorpswoning

Wulveringemstraat 27 (Veurne)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mank zadeldak (pannen), uit de 19de eeuw. Lijstgevel gecementeerd met schijnvoegen en witbeschilderd boven gepikte plint.


Dorpswoning

Wulveringemstraat 29 (Veurne)
Licht ten opzichte van de rooilijn achteruitspringend breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Dorpswoning

Wulveringemstraat 42 (Veurne)
Zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw.


Dorpswoning In de Kasteeldreef

Kasteeldreef 2 (Veurne)
Breedhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), uit de 19de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint. Rechthoekige muuropeningen. Beluikte kozijnvensters met grote roedeverdeling en schuiframen (?). Kozijndeur met bovenlicht en gestrekte tussendorpel.


Dorpswoning op hoek

Wulveringemstraat 19 (Veurne)
Hoekhuis bij steegje rechts. Diephuis van drie traveeën en één bouwlaag onder licht geknikt zadeldak (mechanische pannen), met oude kern uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Verankerde baksteenbouw. Nieuwe puntgevel.


Dorpswoning uit 19de eeuw

Gouden-Hoofdstraat 56-58 (Veurne)
Twee breedhuizen van één bouwlaag met respectievelijk vijf en vier traveeën onder zadeldak (pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw; jaarsteen 1866 in rechter zijpuntgevel van nummer 56.


Dorpswoning uit eind 19de eeuw

Gouden-Hoofdstraat 60 (Veurne)
Breedhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Gele baksteenbouw.


Dorpswoningen gedateerd 1866

Gouden-Hoofdstraat 50-52 (Veurne)
Huizen van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), van 1866 volgens jaarsteen.


Geschoren buxushaagjes kerkhof Wulveringem

Wulveringemstraat zonder nummer (Veurne)
Op sierlijke wijze zijn de paden op het kerkhof afgeboord met palm. Het is een zeer oud gebruik om paden in moestuinen en kerkhoven af te boorden met buxus. Het is om die reden dat buxus of palmboompje, ook dikwijls randpalm wordt genoemd.


Gesloten dorpshoeve

Gouden-Hoofdstraat 42 (Veurne)
Gesloten dorpshoeve op hoek bij Wulveringemstraat. Bewaarde gekasseide stoep voor de dwarsschuur aan vermelde straat. Boerenhuis vroeger vermoedelijk ook herberg volgens puilijst. Loods aan straatoverzijde. Nummer 40, nieuwe bouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; maakte vermoedelijk oorspronkelijk deel uit van de hoeve volgens lage bijbouw rechts met rechthoekige poort onder pannen zadeldak.


Herberg Driekoningen

Wulveringemstraat 40 (Veurne)
Voormalige herberg, type afspanning zie achterliggend verhard erf met kleine stal en twee dwarsschuurtjes. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder licht gebogen zadeldak, met oude kern uit de tweede helft van de 18de eeuw volgens aandaken met muurvlechtingen en schouderstukken; verbouwd in 1968 in pseudo-regionale bouwtrant. Twee dwarsschuurtjes onder kort overstekend zadeldak, uit de 19de eeuw.


Herberg In 't hof van commerce

Wulveringemstraat 16 (Veurne)
Breedhuis met vier traveeën + rechts twee opkamertraveeën van twee bouwlagen onder licht gebogen, doorlopend zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), uit de 19de eeuw.


In het Gouden Hoofd Afspanning

Gouden-Hoofdstraat 66 (Veurne)
Ingeplant aan westelijke dorpskomrand van Wulveringem, op kruispunt bij Kwadestraat. Afspanningstype aanleunend bij het langgestrekte hoevetype van boerenhuisherberg met links aanleunende kleine stal en dwarsschuurtje. Geasfalteerd voorpleintje. Achterliggende moestuin met haag aan straatzijde.


Langsschuur

Gouden-Hoofdstraat zonder nummer (Veurne)
Langsschuurtje onder overstekend zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), uit de 19de eeuw.


Notariswoning

Gouden-Hoofdstraat 62-64 (Veurne)
Voormalige notariswoning, zie inscriptie op koperen hangklep van brievenbus; fungeerde een tijdje als school gehouden door de zusters van Belle (20ste eeuw) volgens bewoner; thans opgesplitst in twee burgerhuizen.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Wulveringemstraat zonder nummer (Veurne)
Georiënteerd laatgotisch bedehuis met belangrijke resten van vroegere romaanse kerk. Ingeplant midden de dorpskom ten zuiden van het kasteel Beauvoorde. Omringend kerkhof en kerkpad respectievelijk afgezoomd met dubbele en enkele rij linden.


Toegangsdreef en gekandelaarde lindenrij kerk Wulveringem

Wulveringemstraat zonder nummer (Veurne)
Op het kerkhof bij de parochiekerk van Wulveringem is het wandelpad rondom afgeboord met een dubbele rij gekandelaarde zomerlindes. Ook de toegangsdreef tot de kerk is langs weerszijden voorzien van een rij lindes.


Tuinierswoning van het kasteel Beauvoorde

Wulveringemstraat 12 (Veurne)
Voormalige kleine tuinierswoning, ten zuidwesten van het kasteel Beauvoorde. Alleenstaand arbeidershuisje met omhaagd voortuintje; houten toegangshek. Dubbelhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw.


Twee op stam gezette geschoren hulsten

Wulveringemstraat zonder nummer (Veurne)
Op het kerkhof van Leisele werd tegen de zuidgevel van de parochiekerk een calvarie aangebracht. Het kruisbeeld wordt langs weerszijden geflankeerd door een op stam gezette geschoren hulst. Dankzij het wintergroen karakter is hulst een veel gebruikte soort op kerkhoven.