erfgoedobject

Klooster Sancta Maria

bouwkundig element
ID: 1724   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1724

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Klooster Sancta Maria
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Deze congregatie ontstond uit de zondagse vergadering uit eind 18de eeuw, die zich bekommerde om de ziekenzorg en het onderwijs. Het naast de kerk gelegen convent zogenaamd Berg van Calvaer groeide in de 19de eeuw uit tot een bloeiende instelling met scholen en pensionaat. Kloostergebouwen beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het vernietigen van de brug over het kanaal.

Huidig klooster van 1966-1968 naar ontwerp van architect J. Evrard, aansluitend bij de gebouwen van de gelijknamige school, ingeplant ten noorden van de kerk in het bouwblok tussen Kerk- en August Van Landeghemstraat.

Bewaarde neoclassicistische, rechthoekige, éénbeukige kapel van zes traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak, van 1853; in 1894 verfraaid met kleurige glas-in-loodramen. Baksteenbouw met gebruik van gesinterde steen voor omlijstingen, dak- en waterlijsten. Straatgevel geritmeerd door gevelhoge rechthoekige nissen onder gelede architraaf en blind fries. Rondboogvensters met omlopende waterlijsten van gesinterde steen. Uiterste travee met blinde rondboognisjes. Sporen van gedichte rechthoekige deur in rechter travee.

Bepleisterd en beschilderd interieur geritmeerd door Korinthische pilasters onder omlopend hoofdgestel met gelede architraaf, blinde fries en kroonlijst op voluutconsoles; donkerblauw geschilderd tongewelf. Halfrond koor. Glas-in-loodramen met heiligenfiguren.

  • Gegevens verstrekt door eerwaarde zuster Vermant van de Dochters van Maria.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1995

Aanvullende informatie

De kloosterzusters verhuisden naar de voorzijde van de Sancta Mariaschool in de aangrenzende Kerkstraat. Het klooster wordt anno 2017 gebruikt als parochiesecretariaat en ontmoetingscentrum voor de centrumparochies van Willebroek. In de kloosterkapel gaan nog steeds vieringen door. Op de bovenverdiepingen werden zes appartementen ingebracht.

  • Gegevens verstrekt door de directie van de Sancta Mariaschool en de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Willebroek, oktober 2017.
Datum: 29-11-2017

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Klooster Sancta Maria [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1724 (Geraadpleegd op 13-07-2020)