Kapel Heilig Hart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Lokeren
Straat Bergendriesstraat
Locatie Bergendriesstraat 2, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kapel Heilig Hart

Deze bescherming is geldig sinds 11-06-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Heilig Hart

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Op de hoek van de Vredegerechtstraat en Bergendriesstraat staat een neogotisch kapelletje, dat samen met het domein van het Kasteeltje van Duyse is geconcipieerd, naar ontwerp van architect Stephane Mortier.

In 1941 werd de bidkapel na onteigening om verkeerstechnische redenen 6 meter achteruit geplaatst en bovendien 1/8ste gedraaid. Het gebouwtje vormt nu als het ware een hoekpunt ter hoogte van het huidig kruispunt.

De in 1893 opgetrokken bakstenen kapel op een arduinen plint heeft een achtzijdig grondplan. De hoeken worden gemarkeerd door hoeksteunberen De octogonale constructie wordt afgedekt met een piramidaal dak, dat belegd is met grijze leien in sierverband en een lichte dakoversteek vertoont. De kapel is bekroond met een smeedijzeren kruis.

Interieur. Sober interieur met bepleisterde muren. De achtzijdige binnenruimte meet 2,50 meter tussen de muurvlakken. De acht zijden meten elk 1,10 meter. Aan de muurzijde tegenover de toegangsdeur staat een zuilensokkel met een votief beeld. De sokkel staat op drie cirkelvormige treden. Het geheel is ingewerkt in een versierde nis achter het beeld en wordt vooraan afgesloten door een dubbel draaiend smeedijzeren hekken. De bovenrand van het hekken is afgewerkt met kaarsenhouders op alternerende hoogte en met drielobmotieven en rosaces op getorste staven. Ter hoogte van het votiefbeeld hangt aan het hekken een speciaal ontworpen offerblok "ter ere van het Heilig Hart". De bevloering is kunstig uitgevoerd met vierkante geglazuurde tegels, afwisselend in zwart en rood gelegd in een doolhofpatroon en diagonaal georiënteerd vanuit het centrum. De spitsboogramen zijn voorzien van glasramen en worden afgeschermd door een staafwerk met een leliemotief bekroond. Er zijn twee dubbele toegangsdeuren met blinde bovenlichten of timpanen (eertijds beschilderd). De geprofileerde plankenbekleding bezit hang- en sluitwerk in kunstig gesmeed zwart geschilderd ijzer.

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/40000/D2284.1, Vredegerecht en Heilig Hartkapelletje

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 2004

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bergendriesstraat

Bergendriesstraat (Lokeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.