Persoon

Mortier, Stephan

ID
7052
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7052

Beschrijving

De Gentenaar Stephane Mortier werd in 1868 geïntroduceerd aan de Sint-Lucasschool. Hij volgde er de lessen architectuur en beeldhouwkunst, en liep stage in het atelier van Auguste van Assche (1826-1907), de naaste medewerker van Jean-Baptiste Bethune.

Mortier behoorde er tot de eerste generatie Sint-Lucuasarchitecten. Na zijn schitterende studies aan het Sint-Lucasinstituut te Gent werd hij tussen 1879 tot 1881 assistent en medewerker van de Leuvense professor Joris Helleputte (1852-1925), die vanaf 1907 verscheidene ministeriële departementen beheerde. Architect Mortier volgde te Gent de vroeg overleden architect Pieter van Kerckhoven op als provinciaal architect (tot aan zijn pensioen in 1922), en werd bovendien voorzitterdeken van het Sint-Lucas en Sint-Jozefgilde, de oudleerlingenvereniging van de Gentse Sint-Lucasschool.

Dat Mortier, en anderen, in een zo zuiver mogelijke neogotiek bouwden, stond niet in de weg dat zij zich ook in andere stijlen uitdrukten.

  • Beschermingsdossier 4.001/40000/D2284.1, Lokeren: Vredegerechtgebouw en H. Hartkapelletje (L. Wylleman, 2004, digitaal dossier).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Belfort-Lakenhal

Grote Markt 34, Sint-Maartensplein 1-3 (Ieper)
Het voorheen commerciële en administratieve complex tussen Grote Markt en Sint-Maartensplein - het voormalige kerkhof en kerk - biedt een unieke en geïntegreerde combinatie van Belfort-Lakenhal en bovendien Stadhuis.


Bisschoppelijk Seminarie

Notarisstraat 9A, Reep 1, Seminariestraat 2 (Gent)
Enorm complex in neotraditionele stijl, van 1911-13 naar ontwerp van architecten A. Lemeire, A.R. Janssens, O. Bernaert, en S. Mortier. Vooreerst in 1914 gebruikt als kazerne, zogenaamd Albrechtskazerne, sinds 1925 als Seminarie gebruikt waarvoor het aanvankelijk gebouwd werd.


Braemkasteel met park

Braemkasteelstraat 26 (Gent)
Het huidige kasteel gaat terug op een middeleeuwse burcht. In 1801 wordt het park vergroot en het kasteel geheel herbouwd zodanig dat het oorspronkelijk rechthoekig slot zijn huidige haast vierkante plattegrond verkreeg. Onderkelderd bakstenen gebouw in neoclassicistische stijl met drie bouwlagen en lijstgevels van vier tot zes traveeën, onder snijdende schilddaken voorzien van kleine dakkapellen en ijzeren nokhek. De vroegere hovingen van het landhuis bleven behouden in de vorm van een onderhouden openbaar park in landschappelijke stijl met visvijver.


Domein Geuzenkasteel

Lambroekstraat 88A (Wetteren)
Het huidige achterin gelegen kasteel met neoclassicistisch voorkomen werd in 1909 opgetrokken naar ontwerp van architect Stephan Mortier uit Gent. Gelegen binnen een park en toegankelijk via een brede toegang en lange oprit met dreefallures. Centraal L-vormig hoofdvolume van negen traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak met gebogen dakkapellen. Aan weerszijden van het voorplein: gespiegelde lage zijvleugels van één bouwlaag onder leien schilddaken evenals het hoofdgebouw van gewitte baksteen met gele omlijstingen en pilasters.


Gildehuis der Vrije Schippers

Graslei 14 (Gent)
Huis zogenaamd "Windas" in 1530 gekocht door deken van de gilde der Vrije Schippers die een nieuwe gevel liet ontwerpen door bouwmeester Christoffel van den Berghe. Eigenlijke huis, zij- en voorgevel vernieuwd door Elooi de Key. Voorgevel gerestaureerd in 1904 door S. Mortier en A. Van Hoecke, en totaalrestauratie door Callebaut-architecten voltooid in 2019. Trapgevel volledig opgetrokken uit Balegemse zandsteen in Brabantse gotiek. Dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, gedateerd 1531 op banderol boven deur. Zijgevel opgevat als een verankerde bakstenen lijstgevel en achtergevel met een verankerde bakstenen trapgevel van vier traveeën en drie bouwlagen.


Gravensteen

Sint-Veerleplein 11 (Gent)
In 1180 gebouwd door Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, op de plaats van een kleiner kasteel uit de 9de-10de eeuw, en naar het voorbeeld van de versterkte kastelen door de kruisvaarders in Syrië opgericht. Het complex, slechts ten dele met water omringd, bestaat uit een poortgebouw, een ringmuur met walgang, een krocht, een donjon met bijgebouwen en het huis van de graaf.


Kapel der conventuelen

Tiensestraat 78 (Leuven)
Niet-georiënteerde, éénbeukige kruiskerk in neogotische stijl, opgetrokken in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen en gebouwd in 1885-1886 naar ontwerp van J. Helleputte en S. Mortier.


Kapel Heilig Hart

Bergendriesstraat 2 (Lokeren)
Op de hoek van de Vredegerechtstraat en Bergendriesstraat staat een neogotisch kapelletje, dat samen met het domein van het Kasteeltje van Duyse is geconcipieerd, naar ontwerp van architect Stephane Mortier. De in 1893 opgetrokken bakstenen kapel op een arduinen plint heeft een achtzijdig grondplan.


Kasteel van Duyse

Vredegerechtstraat 1 (Lokeren)
Kasteeltje van Duyse werd in 1892 opgericht naar ontwerp van architect Stephane Mortier in opdracht van de Lokerse industrieel en politicus Hendrik Van Duyse. In de geest van het Sint-Lucasinstituut ontwierp Mortier de villa in een neotraditionele bak- en natuursteenstijl, met kenmerken van een neogotisch getint eclectisme.


Kasteel van Zink

Zink 11-13 (Merelbeke)
Kasteeldomein met ruim 1 kilometer lange oude dreef vanaf het kasteel westwaarts voerend naar de verdwenen vroegere parochiekerk aan de Torrekensstraat. Toegangspoort aan de straat met aanpalend gedeelte van de vroeger gesloten kasteelhoeve. Kasteel gebouwd tegen de zuidelijke hoek van de omgrachte site. Heden min of meer L-vormig gebouw van twee verdiepingen met verspringende bouwlagen en zadeldaken. Verbouwingswerken van circa 1900 bepalen het globaal uitzicht van kasteel in neotraditionele stijl, maar anderzijds zijn vroegere bouwfasen nog duidelijk afleesbaar waaronder een overblijfsel van een vroegere donjon of mottetoren uit de late middeleeuwen. Gerestaureerde en deels tot woning gerenoveerde vroegere kasteelhoeve, waarschijnlijk uit de 16de tot 17de eeuw.


Kasteeldomein

Diksmuidseweg 391 (Ieper)
Kasteel gelegen in de dorpskom, ten zuiden van de kerk, middenin een beboomd park met vijver ten westen en omwalling ten noorden, ten westen en ten zuiden; toegang aan straatzijde gemarkeerd door middel van bakstenen hekpijlers. Bewaarde fruitmuur bij voormalige moestuin. Britse commandopost uit WO I ten westen van het kasteel.


Kasteeldomein Hof van Belsele

Belseledorp 108-110, 114-120, Kasteeldreef 13-17 (Sint-Niklaas)
Kasteeldomein Hof van Belsele of Bisschoppelijk kasteel, rustoord voor priesters, in de 18de eeuw aangekocht door bisschop Maximiliaan van der Noot, die het in 1754 gedeeltelijk herbouwde. In 1904 grotendeels verbouwd en met verschillende andere gebouwen uitgebreid door bisschop Antonius Stillemans naar ontwerp van architect Stephan Mortier. Het geheel bestaat uit een kasteel met voormalig koetshuis en hovenierswoning. Bij het landhuis horen ook enkele grote burgerhuizen. De gebouwen zijn gelegen in een uitgestrekt, omgracht park met monumentale bomen, grasvelden, vijver, moestuin. Langs wandelpaden zijn verschillende specimina van kleinarchitectuur aanwezig.


Kasteeldomein Ten Torre en bijgebouwen

Ten Torre 11-14 (Beernem)
Kasteeldomein toegankelijk via een lange toegangsdreef. Het domein was vroeger een jachtgebied voor het Franse Hof waar onder andere een jachtpaviljoen stond. Het huidige kasteel wordt volgens het kadaster gebouwd in 1854. Dit omwalde kasteel is opgevat als een waterkasteel. Vierkante plattegrond met op elke hoek een zeshoekige hoektoren afgewerkt met een leien kegeldak en/of afgewerkt als een uitkijktoren. Landgebouwen.


Klooster van de zusters Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Bruggestraat 29 (Ruiselede)
Klooster van de zusters Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Geheel van meerdere gebouwen gegroepeerd rond enkele binnenplaatsen en aansluitend met de schoolgebouwen (zie Pensionaatstraat nummer 10) en het R.V.T (zie Pensionaatstraat nummer 8) die in oorsprong bij het klooster hoorden.


Parochiekerk Sint-Amandus

Schendelbekeplein (Geraardsbergen)
De westtoren en kern van de Sint-Amanduskerk klimt op tot de eerste helft van de 12de eeuw. De kerk werd verbouwd in 1669 en in de 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Jan de Doper

St.Jans-Plein (Lierde)
Eénbeukig landelijk kruiskerkje met een harmonisch geproportioneerd silhouet, niettegenstaande meerdere vergrotingen in verschillende bouwfasen; kerk nu voornamelijk neogotisch van karakter met uitzondering van de vierkante westtoren.


Parochiekerk Sint-Maarten en bijhorend klooster

Vandenpeereboomplein 59 (Ieper)
Volgens overleveringen teruggaand op de eerste Onze-Lieve-Vrouwe- of Sint-Andrieskapel op deze plaats, vanaf 1012 toegewijd aan Sint-Maarten. In de loop van de 13de en 14de eeuw verkreeg zij een gotisch uitzicht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte de kerk volledig vernield. Reeds in 1922 startte de Ieperse stadsarchitect Jules Coomans met de wederopbouw van de kerk. Het interieur van de kerk heeft een heel correcte reconstructie gekend. Enkel de dekenkapel werd niet opnieuw opgebouwd. De kerk werd uiteindelijk op 15 juli 1930 ingewijd, met een torenspits van 100 meter. In de kerk refereren heel wat elementen en gedenktekens naar de Eerste Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Martinus en grafkapel

Monseigneur Lambrechtstraat (Oudenaarde)
De parochiekerk gaat terug op een gebedshuis dat reeds in de 12de eeuw werd opgericht en een oudere bidplaats verving. In de loop der eeuwen werd de kerk vergroot en aangepast. Door de restauratie in de 19de eeuw verkreeg de kerk een dominant neoromaans karakter. Ten zuiden van de kerk, op het kerkhof, staat de imposante grafkapel van Monseigneur Lambrecht uit 1891. De kapel werd opgetrokken in neoromaanse stijl naar ontwerp van architect S. Mortier met J. De bosschere uit Heusden als architect-aannemer.


Parochiekerk Sint-Michiel

Hoogstraat (Bree)
De Sint-Michielskerk behoorde aan het Sint-Bartholomeuskapittel van Luik, dat begever en tiendheffer was. De oorspronkelijke kerk werd waarschijnlijk gesticht door de graven van Loon. Deze kerk kwam in het bezit van gravin Ermengardis, en behoorde bij haar schenking aan het kapittel.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Kerkstraat (Mesen)
Oorspronkelijk de abdijkerk van de benedictinessen van Onze-Lieve-Vrouw met aanleunend pand en overige abdijgebouwen. De kerk werd vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij de opruiming van het puin ontdekt men de nog deels bewaarde romaanse crypte. Men kiest voor een archeologische reconstructie. Na de voltooiing van de crypte, volgt de wederopbouw van de bovenkerk naar ontwerp van architect C. Patris. Hij inspireert zich op de oorspronkelijke romaanse constructie, wat leidt tot een neoromaanse kruiskerk waarvan slechts de kruisingstoren herinnert aan het vertrouwde vooroorlogse beeld. Inwijding in 1938.


Parochiekerk Sint-Onkomena met kerkhof

Kerkkouterstraat (Sint-Lievens-Houtem)
Kruiskerk, gelegen op een hoogte. Schip uit de 18de eeuw met neogotisch transept, toren en koor van 1911, naar ontwerp van architect Mortier. Omringend, ommuurd kerkhof met graftekens en bomen. Ten westen, trap geflankeerd door gecementeerde muren met hekken.


Postgebouw

Rijselstraat 70 (Ieper)
Postgebouw, ook 'Tempelierssteen' of 'Hooghuis' genaamd. Aankoop door de Staat van twee aan elkaar palende huizen in de Rijselsestraat in 1897, toen respectievelijk gebruikt als brouwerij (links) en woonhuis (rechts), om er een postkantoor in te richten. Het gebouw is nu uit een breedhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien) met steile helling, houten dakkapellen en neogotische vorstkam van natuursteen.


Postgebouw

Graslei 15-16, Korenmarkt 16, 16A, Pakhuisstraat 2 (Gent)
Het Postgebouw werd in 1899-1910 in eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van ingenieur-architect Louis Cloquet met medewerking van provinciaal architect Stephane Mortier. Als bouwstijl werd gekozen voor de laatgotische stijl of Brabantse gotiek terwijl er ook renaissancekenmerken aanwezig zijn. Deze vormentaal werd gecombineerd met meerdere moderne bouwprocedés en eigentijdse materialen.


Schoolgebouw Instituut Sancta Maria

Pensionaatstraat 10 (Ruiselede)
Ontstaan als onderdeel van het gebouwencomplex van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, te samen met het kloostergebouw zelf en het R.V.T. De kloosterorde wordt opgericht in 1688 als "Verghaederinghe van Gheestelycke Dochters".


Sint-Lucasinstituut

Alexianenplein 1-2, Ingelandgat 36 (Gent)
Voormalig klooster van de zusters cisterciënzers van Oost-Eecloo, voormalige jezuïetenresidentie vanaf 1833, huidig Sint-Lucasinstituut. Van het oude klooster van Oost-Eecloo bleven nog enkele 17de-eeuwse restanten behouden. Tussen 1840-1844 werd een neobarokke kerk opgetrokken naar ontwerp van pater Herman Meganck, met voorgevel in de Posteernestraat. In functie van het Sint-Lucasinstituut kwamen in het laatste kwart van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw nieuwe gebouwen tot stand volgens een neogotisch totaalconcept.


Villa bij Hof van Belsele

Belseledorp 108-110 (Sint-Niklaas)
Gekoppelde, half vrijstaande burgerhuizen in ruime tuin, horend bij het Hof van Belsele; gietijzeren hek aan de straatzijde. Nummer 110 uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw en haaks tegen de linkerzijgevel, nummer 108 vermoedelijk van 1906 naar ontwerp van architect Stephan Mortier. Voorpuntgevel met rondbogige beeldnis met zandstenen hoekblokken, sierlijke waterlijst, madonnabeeld en spreuk "Spes nostra salve".


Thema's

Ontwerper van

Boezinge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mortier [online], https://id.erfgoed.net/personen/7052 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.