Persoon

Mortier, Stephan

ID: 7052   URI: https://id.erfgoed.net/personen/7052

Beschrijving

De Gentenaar Stephane Mortier werd in 1868 geïntroduceerd aan de Sint-Lucasschool. Hij volgde er de lessen architectuur en beeldhouwkunst, en liep stage in het atelier van Auguste van Assche (1826-1907), de naaste medewerker van Jean-Baptiste Bethune.

Mortier behoorde er tot de eerste generatie Sint-Lucuasarchitecten. Na zijn schitterende studies aan het Sint-Lucasinstituut te Gent werd hij tussen 1879 tot 1881 assistent en medewerker van de Leuvense professor Joris Helleputte (1852-1925), die vanaf 1907 verscheidene ministeriële departementen beheerde. Architect Mortier volgde te Gent de vroeg overleden architect Pieter van Kerckhoven op als provinciaal architect (tot aan zijn pensioen in 1922), en werd bovendien voorzitterdeken van het Sint-Lucas en Sint-Jozefgilde, de oudleerlingenvereniging van de Gentse Sint-Lucasschool.

Dat Mortier, en anderen, in een zo zuiver mogelijke neogotiek bouwden, stond niet in de weg dat zij zich ook in andere stijlen uitdrukten.

  • Beschermingsdossier 4.001/40000/D2284.1, Lokeren: Vredegerechtgebouw en H. Hartkapelletje (L. Wylleman, 2004, digitaal dossier).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Belfort-Lakenhal

Grote Markt 34, Sint-Maartensplein 1-3 (Ieper)
Het voorheen commerciële en administratieve complex tussen Grote Markt en Sint-Maartensplein - het voormalige kerkhof en kerk - biedt een unieke en geïntegreerde combinatie van Belfort-Lakenhal en bovendien Stadhuis.


Bisschoppelijk Seminarie

Reep 1 (Gent)
Enorm complex in neotraditionele stijl, van 1911-13 naar ontwerp van architecten A. Lemeire, A.R. Janssens, O. Bernaert, en S. Mortier. Vooreerst in 1914 gebruikt als kazerne, zogenaamd Albrechtskazerne, sinds 1925 als Seminarie gebruikt waarvoor het aanvankelijk gebouwd werd.


Braemkasteel

Braemkasteelstraat 1 (Gent)
Onderkelderd vierkant bakstenen gebouw in neoclassicistische stijl met drie bouwlagen en lijstgevels van vier tot zes traveeën, onder snijdende schilddaken (leien) voorzien van kleine dakkapellen en ijzeren nokhek evenwijdig met de straat. Gedateerd 1903 op gevelsteen in benedenvensteromlijsting van de toren.


Geuzenkasteel

Lambroekstraat 88A (Wetteren)
Het huidige achterin gelegen kasteel met neoclassicistisch voorkomen werd in 1909 opgetrokken naar ontwerp van architect Stefaan Mortier uit Gent. Aan weerszij van het voorplein: gespiegelde lage zijvleugels van één bouwlaag onder leien schilddaken evenals het hoofdgebouw van gewitte baksteen met gele omlijstingen en pilasters. Het kasteel bezit aan de straatkant een brede toegang geflankeerd door gebogen ijzeren hekwerk tussen geblokte baksteenpijlers; een lange oprit met dreefallures leidt naar het kasteel.


Gildehuis der Vrije Schippers

Graslei 14 (Gent)
Huis zogenaamd "Windas" in 1530 gekocht door deken van de gilde der Vrije Schippers die een nieuwe gevel liet ontwerpen door bouwmeester Christoffel van den Berghe. Eigenlijke huis, zij- en voorgevel vernieuwd door Elooi de Key. Dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (leien), gedateerd 1531 op banderol boven deur.


Gravensteen

Sint-Veerleplein zonder nummer (Gent)
In 1180 gebouwd door Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, op de plaats van een kleiner kasteel uit de 9de-10de eeuw, en naar het voorbeeld van de versterkte kastelen door de kruisvaarders in Syrië opgericht. Was de verblijfplaats van de graven van Vlaanderen tot de 14de eeuw.


Hof van Belsele

Kasteeldreef 13-17 (Sint-Niklaas)
Rustoord voor priesters, in de 18de eeuw aangekocht door bisschop Maximiliaan van der Noot, die het in 1754 gedeeltelijk herbouwde. In 1904 grotendeels verbouwd en met verschillende andere gebouwen uitgebreid door bisschop Antonius Stillemans naar ontwerp van architect Stephan Mortier.


Kapel der conventuelen

Tiensestraat 78 (Leuven)
Niet-georiënteerde, éénbeukige kruiskerk in neogotische stijl, opgetrokken in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen en gebouwd in 1885-1886 naar ontwerp van J. Helleputte en S. Mortier.


Kapel Heilig Hart

Bergendriesstraat 2 (Lokeren)
Op de hoek van de Vredegerechtstraat en Bergendriesstraat staat een neogotisch kapelletje, dat samen met het domein van het Kasteeltje van Duyse is geconcipieerd, naar ontwerp van architect Stephane Mortier. De in 1893 opgetrokken bakstenen kapel op een arduinen plint heeft een achtzijdig grondplan.


Kasteel

Diksmuidseweg 391 (Ieper)
Kasteel gelegen in de dorpskom, ten zuiden van de kerk, middenin een beboomd park met vijver ten westen en omwalling ten noorden, ten westen en ten zuiden; toegang aan straatzijde gemarkeerd door middel van bakstenen hekpijlers.


Kasteel Ten Torre en bijgebouwen

Ten Torre 11-14 (Beernem)
Kasteeldomein toegankelijk via een lange toegangsdreef. Het domein was vroeger een jachtgebied voor het Franse Hof waar onder andere een jachtpaviljoen stond. Vanuit de omgeving heeft men vista's naar het kasteel en de aanpalende gebouwen. Dit omwalde kasteel is gelegen in een park met compartimentering van de ruimte.


Kasteel van Duyse

Vredegerechtstraat 1 (Lokeren)
Kasteeltje van Duyse werd in 1892 opgericht naar ontwerp van architect Stephane Mortier in opdracht van de Lokerse industrieel en politicus Hendrik Van Duyse. In de geest van het Sint-Lucasinstituut ontwierp Mortier de villa in een neotraditionele bak- en natuursteenstijl, met kenmerken van een neogotisch getint eclectisme.


Kasteel van Zink

Zink 11-13 (Merelbeke)
Kasteeldomein met ruim 1 kilometer lange oude dreef vanaf het kasteel westwaarts voerend naar de verdwenen vroegere parochiekerk aan de Torrekensstraat. Kasteelgebouwen ingeplant in de oosthoek van het domein. Toegangspoort aan de straat met aanpalend gedeelte van de vroeger gesloten kasteelhoeve.


Klooster van de zusters Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Bruggestraat 29 (Ruiselede)
Klooster van de zusters Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Geheel van meerdere gebouwen gegroepeerd rond enkele binnenplaatsen en aansluitend met de schoolgebouwen (zie Pensionaatstraat nummer 10) en het R.V.T (zie Pensionaatstraat nummer 8) die in oorsprong bij het klooster hoorden.


Parochiekerk Sint-Amandus

Schendelbekeplein zonder nummer (Geraardsbergen)
De westtoren en kern van de Sint-Amanduskerk klimt op tot de eerste helft van de 12de eeuw. De kerk werd verbouwd in 1669 en in de 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Jan de Doper

St.Jans-Plein zonder nummer (Lierde)
Eénbeukig landelijk kruiskerkje met een harmonisch geproportioneerd silhouet, niettegenstaande meerdere vergrotingen in verschillende bouwfasen; kerk nu voornamelijk neogotisch van karakter met uitzondering van de vierkante westtoren.


Parochiekerk Sint-Maarten en bijhorend klooster

Janseniusstraat 59 (Ieper)
Volgens overleveringen, eerste Onze-Lieve-Vrouwe- of Sint-Andrieskapel op deze plaats, vanaf 1012 toegewijd aan Sint-Maarten, de patroonheilige van oude fiscus-bedehuizen; vervangende kerk vanaf 1088 door toedoen van Robrecht II met eraan gekoppelde huisvesting voor bedienende priesters.


Parochiekerk Sint-Martinus en grafkapel

Monseigneur Lambrechtstraat zonder nummer, zonder nummer (Oudenaarde)
De parochiekerk Sint-Martinus gaat terug op een gebedshuis dat reeds in de 12de eeuw werd opgericht en een oudere bidplaats verving. In de loop der eeuwen werd de kerk vergroot en aangepast. Door de restauratie in de 19de eeuw verkreeg de kerk een dominant neoromaans karakter. Ten zuiden van de kerk, op het kerkhof, staat de imposante grafkapel van Monseigneur Lambrecht.


Parochiekerk Sint-Michiel

Hoogstraat zonder nummer (Bree)
De Sint-Michielskerk behoorde aan het Sint-Bartholomeuskapittel van Luik, dat begever en tiendheffer was. De oorspronkelijke kerk werd waarschijnlijk gesticht door de graven van Loon. Deze kerk kwam in het bezit van gravin Ermengardis, en behoorde bij haar schenking aan het kapittel.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Kerkstraat zonder nummer (Mesen)
Georiënteerd bedehuis met markante toren als herkenningspunt in de heuvelachtige omgeving.


Postgebouw

Rijselstraat 70 (Ieper)
Postgebouw, ook Tempelierssteen of Hooghuis genaamd. 1897: aankoop door de Staat van twee aan elkaar palende huizen in de Rijselsestraat, toen respectievelijk gebruikt als brouwerij (links) en woonhuis (rechts), om er een postkantoor in te richten.


Postgebouw

Graslei 15, Korenmarkt 16, 16A, Pakhuisstraat 1-2 (Gent)
Het Postgebouw werd in 1899-1910 in eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van ingenieur-architect Louis Cloquet met medewerking van provinciaal architect Stephane Mortier.


Schoolgebouw Instituut Sancta Maria

Pensionaatstraat 10 (Ruiselede)
Ontstaan als onderdeel van het gebouwencomplex van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, te samen met het kloostergebouw zelf en het R.V.T. De kloosterorde wordt opgericht in 1688 als "Verghaederinghe van Gheestelycke Dochters".


Sint-Lucasinstituut

Alexianenplein 1-2, Ingelandgat 36 (Gent)
Voormalig klooster van de zusters cisterciënzers van Oost-Eecloo, voormalige jezuïetenresidentie, huidig Sint-Lucasinstituut.


Villa bij Hof van Belsele

Belseledorp 108-110 (Sint-Niklaas)
Villa in ruime tuin, horend bij het Hof van Belsele; gietijzeren hek aan de straatzijde. De villa bestaat uit twee tegen elkaar gebouwde woonhuizen: nummer 110 uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw en haaks tegen de linkerzijgevel, nummer 108 vermoedelijk van 1906 naar ontwerp van architect Stephan Mortier.

Betrokken bij

Gravensteen

Sint-Veerleplein zonder nummer (Gent)
In 1180 gebouwd door Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, op de plaats van een kleiner kasteel uit de 9de-10de eeuw, en naar het voorbeeld van de versterkte kastelen door de kruisvaarders in Syrië opgericht. Was de verblijfplaats van de graven van Vlaanderen tot de 14de eeuw.


Thema's

Ontwerper van

Boezinge