Beschermd monument

Kapel Heilig Hart

Beschermd monument van 11-06-2004 tot heden
ID: 10152   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10152

Besluiten

Kasteel Van Duyse-Blanchaert
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2004  ID: 4285

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het Heilig Hartkapelletje.Waarden

Heilig Hartkapelletje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De stijlvolle en typisch neogotische bidkapel werd in een architecturaal verzorgd ontwerp uitgewerkt samen met het kasteeldomein in 1893 door architect Stephane Mortier. De bakstenen kapel op een arduinen plint heeft een achtzijdig grondplan. De hoeken worden gemarkeerd door hoeksteunberen. De spitsboogvensters in de gevelvlakken hebben glasramen. De octogonale constructie wordt afgedekt met een piramidaal dak, dat belegd is met grijze leien in sierverband en een lichte dakoversteek vertoont. De kapel is bekroond met een smeedijzeren kruis. Het interieur is sober en devoot. De vloeren zijn vakkundig aangelegd met vierkante geglazuurde tegels, afwisselende in zwart en rood.
De oprichting van een devotiekapel, hier 'ter ere van het Heilig Hart', op het familiedomein is een typisch 19de-eeuwse, maatschappelijke uiting van de sterk gelovige levensstijl van de gegoede burgerij, hier in het bijzonder van de directeurfamilie Hendrik Van Duyse-Blanchaert.
Na de verplaatsing in 1941 kreeg de bidkapel een meer volkskundige waarde, een openbaar karakter, waar de plaatselijke bevolking nog tot op vandaag haar devotie ter verering van het Heilig Hart komt uiten.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De stijlvolle en typisch neogotische bidkapel werd in een architecturaal verzorgd ontwerp uitgewerkt samen met het kasteeldomein in 1893 door architect Stephane Mortier. De bakstenen kapel op een arduinen plint heeft een achtzijdig grondplan. De hoeken worden gemarkeerd door hoeksteunberen. De spitsboogvensters in de gevelvlakken hebben glasramen. De octogonale constructie wordt afgedekt met een piramidaal dak, dat belegd is met grijze leien in sierverband en een lichte dakoversteek vertoont. De kapel is bekroond met een smeedijzeren kruis. Het interieur is sober en devoot. De vloeren zijn vakkundig aangelegd met vierkante geglazuurde tegels, afwisselende in zwart en rood.
De oprichting van een devotiekapel, hier 'ter ere van het Heilig Hart', op het familiedomein is een typisch 19de-eeuwse, maatschappelijke uiting van de sterk gelovige levensstijl van de gegoede burgerij, hier in het bijzonder van de directeurfamilie Hendrik Van Duyse-Blanchaert.
Na de verplaatsing in 1941 kreeg de bidkapel een meer volkskundige waarde, een openbaar karakter, waar de plaatselijke bevolking nog tot op vandaag haar devotie ter verering van het Heilig Hart komt uiten.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Heilig Hart

Bergendriesstraat 2 (Lokeren)
Op de hoek van de Vredegerechtstraat en Bergendriesstraat staat een neogotisch kapelletje, dat samen met het domein van het Kasteeltje van Duyse is geconcipieerd, naar ontwerp van architect Stephane Mortier. De in 1893 opgetrokken bakstenen kapel op een arduinen plint heeft een achtzijdig grondplan.