Brouwerij Lamot

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Willebroek
Deelgemeente Willebroek
Straat Hoofd
Locatie Hoofd 1, Willebroek (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Willebroek (actualisaties: 06-10-2004 - 06-10-2004).
  • Adrescontrole Willebroek (adrescontroles: 27-07-2007 - 27-07-2007).
  • Inventarisatie Willebroek (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Brouwerij Lamot

Deze bescherming is geldig sinds 07-04-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij Lamot

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sas Klein-Willebroek

Deze bescherming is geldig sinds 16-11-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Historiek

In 1837 als brouwerij "Het Canton" opgericht in een bestaande huisbrouwerij met herberg; circa 1850 vergroot en uitgerust als stoombrouwerij; in 1907 omgevormd tot "N.V. Désiré Lamot"; zuidvleugel naar ontwerp van G. Van Dyck van 1910 (zie oostgevel met datering 1911); de restauratiewerken en de geplande verbouwing tot een wooncomplex zogenaamd Lofts naar ontwerp van H. Lejon van 1991 werden stilgelegd.

Beschrijving

Complex geheel van voormalige bedrijfsgebouwen met bewaarde moutast. Baksteenbouw met verspringende bouwhoogte en diverse muuropeningen. Hoofdvleugel (hoek Volksstraat/Sasplein) van 1910-1911 gemarkeerd door rondboognissen en kantelen. Ten westen: vrij centraal ingeplante torenast (circa 1850) met blokvormig astlichaam, type Perret met rechtstreeks vuur. In de gevel een ovenmond met gietijzeren omlijsting onder maaiveldniveau en bilaterale luchtaanvoer met ijzeren luiken; voorts ronde en halfronde muuropeningen, gietijzeren muurankers en gekanteelde borstwering. Boven op de asttoren: ronde, bakstenen schouw met baksteenfries onder dubbele metalen kap.

Inwendig

IJzeren deuren op rails, bedieningsmechanisme (klep), moutvloer, hel met gemetseld verdeelwerk en piramidevormig gewelf. Werkruimte rond de ast, met ijzerstructuur en gemetselde troggewelven, sporen van bewerkingstoestellen met name van de maalstoel, houten goten en graankuiser.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Provinciale directie Antwerpen, beschermingsdossier.
  • Gemeente-archief Willebroek, Bouwingen, 1911, nummer 11.
  • Gegevens verstrekt door H. Lejon.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1995

Aanvullende informatie

De brouwerij wordt anno 2017 gebruikt als kantoorgebouw voor het internationaal afvalverwerkingsbedrijf Keppel-Seghers n.v.

Onbepaald (29-11-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoofd

Hoofd (Willebroek)

maakt deel uit van Sas Klein-Willebroek

Hoofd, Oostvaartdijk, Poort, Sasplein, Volksstraat (Willebroek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.