erfgoedobject

Burgerhuis ontworpen door Prosper Buyck

bouwkundig element
ID
18254
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18254
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), volgens plintopschrift naar ontwerp van architect Prosper Buyck van 1899. Vrij traditionele bakstenen voorgevel verlevendigd met bepleisterde banden en imitatienegblokken en een stucco palmettenfries onder de puilijst. Bel-etage met uitgewerkte houten erker op versierde consoles; bekronend balkon. Smalle vensters in de rechterdeurtravee met sgraffitopaneel in de borstwering en beschilderde klassieke vrouwenbuste in het boogveld. Rondboogdeur in geprofileerde boogomlijsting. Overkragende kroonlijst op uitgelengde modillons.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis ontworpen door Prosper Buyck [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18254 (Geraadpleegd op 17-05-2021)