erfgoedobject

Pleinbeluik Beluik Stevens

bouwkundig element
ID
18332
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18332
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Merkwaardig pleinbeluik zogenaamd "Beluik Stevens" met veertien huisjes toegankelijk via open toegang tussen twee rijhuizen, van 1862. Twee naar elkaar toe vernauwende gevelwanden waardoor sterk perspectivisch uitzicht. Hoge, verankerde witgeschilderde bakstenen gevels van drie bouwlagen met repeterend schema. Haast rechthoekige vensters op arduinen lekdrempels, in deurtravee blind. In het midden rij kolenbakjes, een armpomp en een rij toiletten (twee maal zeven, rug aan rug). Tegen de afsluitende muur, tussen de twee wanden, kapelletje van Maria van Lourdes in gecementeerde imitatierots.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1862/8981.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pleinbeluik Beluik Stevens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18332 (Geraadpleegd op 25-06-2021)