erfgoedobject

Magazijn

bouwkundig element
ID
18336
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18336
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Magazijn met voorgevel uitziend op de Koopvaardijlaan, volgens archiefstukken opgetrokken in 1892. Pakhuis van vijf traveeën en vier bouwlagen, onder flauw hellend zadeldak (nok loodrecht op de straat, roofing). Hoge bakstenen puntgevel op gecementeerde plint. Middelste travee met rechthoekige poort onder ijzeren I-latei ter vervanging van de oorspronkelijke steekboogpoort, vier getoogde laaddeuren onder afgedekte katrol in de geveltop. Venstertraveeën met kleine getoogde vensters met arduinen lekdrempel. Eerste twee bouwlagen fungeren door de horizontale aflijning met een cordon als onderbouw en vertonen per travee een rondboogvormig spaarveld. Twee bovenverdiepingen en zolderverdieping verticaal geritmeerd door pseudo-pilasters. Muurvelden afgelijnd door opklimmende rondboogfries. Houten kroonlijst met rechte aanzetten en klossen, welke de helling der geveltop volgt. Vlakke bakstenen zijgevels van vier traveeën met kleine getoogde vensters.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1892/Q/12.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Magazijn [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18336 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.