erfgoedobject

Herenhuis ontworpen door A. Marchand

bouwkundig element
ID
18396
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18396
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Rijkelijk versierd herenhuis, volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect A. Marchand van 1887. Enkelhuis van vier traveeën met drie bouwlagen en zadeldak. Parement van baksteen verwerkt met hardsteen voor plint, vensteromlijstingen met onderdorpels op consoles, bekronende druiplijsten en balusters. Gemarkeerde bel-etage met zwaar centraal balkon voor de twee deurvensters onder gebogen, versierd fronton, balusters in de zijvensters onder gestrekte druiplijst. Kleinere rechthoekige vensters in verdiepte nissen op de bovenste verdieping; sierankers. Rechthoekige deur in geblokte arduinen omlijsting in rechtertravee. Merkwaardige fries met geschilderde vergulde puttifiguurtjes tussen arabesken onder de overkragende kroonlijst.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1887/C/47.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis ontworpen door A. Marchand [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18396 (Geraadpleegd op 17-06-2021)