erfgoedobject

Koffiehuis 't huis Sint-Pieters-Gent

bouwkundig element
ID: 18411   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18411

Beschrijving

Breedhuis met lijstgevel, drie traveeën en drie bouwlagen onder pseudomansardedak, gebouwd als koffiehuis in 1905 naar ontwerp van architect J.G. Semey (gesigneerd op de plint). Natuurstenen parement. Aflijnende geblokte pilasters met zware consoles met sfinx en rolwerk onder het gevelbrede balkon van de bovenste verdieping. Bel-etage met drielicht gescheiden door deelzuiltjes. Overigens rechthoekige vensters onder I-latei op consooltjes. Fraai hoofdgestel met gelede architraaf, fries met verdiepte panelen met beschilderde taferelen (ondermeer de Sint-Pieterskerk in het midden met eronder het opschrift: "'t huis Sint-Pieters-Gent genaamd"; de overige twee taferelen zijn niet te identificeren). Overkragende kroonlijst op uitgelengde consoles. Gedeeltelijk verbouwde begane grond.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1905/C/36.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Koffiehuis 't huis Sint-Pieters-Gent [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18411 (Geraadpleegd op 04-06-2020)