erfgoedobject

Herenhuis ontworpen door E. De Weerdt

bouwkundig element
ID: 18415   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18415

Juridische gevolgen

Beschrijving

Opvallend semi-losstaand art-nouveauherenhuis, volgens de bouwaanvraag naar ontwerp van architect E. De Weerdt, van 1900. Algemeen vrij klassieke dubbelhuisopstand, drie traveeën en twee bouwlagen onder rechts afgewolfd zadeldak (mechanische pannen). Parement van verschillend getinte geglazuurde baksteen op breukstenen plint en met verwerking van hardsteen voor banden, kordons en waterlijsten. Markant breed rechter zijrisaliet met bekronende neorenaissancistische geknikte puntgevel met arduinen topstuk boven faïencetegeltableau. Gekoppelde benedenvensters onder puntig uitlopende waterlijsten. Deelzuil met aanzet van kraagstuk voor ijzeren balkon (links) en houten erker (rechts) telkens met bekronend fraai ijzeren balkonnetje respectievelijk voor dakvenster met gebogen kroonlijst en deurvenster in geveltop; bekronend sleutelgatvormig venstertje. Vensters en deur met origineel houtwerk. Borstwering en fries met faïencetegeltableaus met gestileerde florale motieven. Zichtbare rechter zijgevel van een gelijkaardige travee onder sterk overkragend dekschild op fraaie houten consoles.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1900/C/22.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis ontworpen door E. De Weerdt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18415 (Geraadpleegd op 04-06-2020)