erfgoedobject

Burgerhuis ontworpen door A. Van de Kerkhove

bouwkundig element
ID: 18690   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18690

Beschrijving

Bak- en natuurstenen lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen, volgens gevelsteen onder bovenste vensters van 1901 en volgens plintsteen naar ontwerp van architect A.Van de Kerkhove. Bovenverdieping tussen muurdammen aanzettend op verschillende hoogte. Balkon boven venster van begane grond op uitgerokken natuurstenen consoles en met ijzeren balkonhek waarin een waaiermotief. Bovendorpel van deur met tandlijstversiering en op imposten met volutenmotief. Versierd hoofdgestel met getande houten kroonlijst op consoles.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis ontworpen door A. Van de Kerkhove [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18690 (Geraadpleegd op 27-05-2020)