erfgoedobject

Woningen in steegbeluik

bouwkundig element
ID: 18709   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18709

Juridische gevolgen

Beschrijving

Tweezijdig bebouwd steegbeluik met toegang op straatbreedte, daterend van circa 1880, gerenoveerd in 1981-82. Twee hoekhuizen en twee rijen van respectievelijk vijf (zuidelijke kant) en zes (noordelijke kant) enkelhuizen met repeterend schema (voor de renovatie). Binnenkoertje tussen de hoekhuizen en de twee huizenrijen afgesloten door rechte muur met poortje. Reeks van vier toilethokjes onder lessenaarsdak tegen de blinde afsluitmuur van de steeg. Oorspronkelijk wegdek gekasseid met een rij van twee plaveien voor de gevellijn.

Bij de renovatie werden de laatste twee huisjes van iedere rij tot een woning samengevoegd. De overige woningen met een kamer per verdieping werden als dusdanig behouden doch het nodige sanitair werd binnenshuis aangebracht. De ruimte van beide binnenkoertjes werd benut voor de installatie van twee badkamers op gelijkvloerse verdieping met plat dak. Toilethokjes vervangen door fietsenberging onder lessenaarsdak. Vernieuwde straatbedekking voorzien van bloembakken en zitbanken. Originele pomp met fraaie watervergaarbak teruggeplaatst midden in het beluik.

Gewitte bakstenen huizen van drie bouwlagen met zadeldak (pannen). Hoekhuizen met een venstertravee, een afgeschuinde hoektravee met deur en twee venstertravee in het beluik, verticaal geritmeerd door lisenen. Hoektravee met rondboogvormig bovenste venster met booglijst ingeschreven in markerend puntgeveltop met klimmende baksteenfries en sieranker. Getoogde muuropeningen, vensters met arduinen lekdrempels, benedenvensters met houten luiken. Lagere bovenste vensters onder zware, dubbele rechte muizentand met houten kroonlijst. Rijhuizen van twee traveeƫn en drie bouwlagen met doorlopende lijstgevel afgelijnd door dezelfde zware baksteenfries met houten kroonlijst. Blinde vensters in de deurtravee.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Woningen in steegbeluik [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18709 (Geraadpleegd op 21-07-2019)