erfgoedobject

Bedrijfsgebouwen sucrerie Mechelynck

bouwkundig element
ID
18774
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18774
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige gebouwen van de sucrerie Mechelynck, circa 1910 overgenomen door de "s.a. des Entrepots et Magasins Généraux de Gand". Sinds 1956-57 magazijnen van de firma De Baerdemaecker.

Niettegenstaande het oorspronkelijk gebouw (eerste helft 19de eeuw) van de suikerij bewaard bleef, grepen in 1979 dusdanige verbouwingen plaats dat alleen de gedichte buitenmuren nog resteren. Grote industriële rondboogramen met kleine metalen roedeverdeling werden dichtgemetseld, de binnenconstructie verdween volledig en het dak werd vervangen door een plat dak.

Rechts ervan parallel blok met magazijnen; rij van zeven puntgevels onder zadeldaken opgetrokken in verschillende fasen, onder andere in 1914 en 1916 naar ontwerp van architect Ad. Spruyt en later. Per puntgevel drie rondboognissen en topoculus en centrale ijzeren schuifdeur.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1914/Q/15, 1916/Q/6.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bedrijfsgebouwen sucrerie Mechelynck [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18774 (Geraadpleegd op 14-05-2021)